DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Forskare: Bättre med viktiga än med fina arbeten

Hela utbildningssystemet präglas av en ökande obalans mellan yrkesutbildningar och allmänna högskoleutbildningar, skriver forskaren Mats Alvesson på DN Debatt.

”Fina” utbildningar och yrken brer ut sig på bekostnad av viktiga sådana.Politiker älskar att öka högskoleutbildningen. Men det leder till en ansvarslös ”högskolisering” av alla möjliga yrken, menar Alvesson.

Han skriver också att före gymnasiereformen 2011 sökte 50 procent av landets skolelever till ett y­rkesprogram. År 2019 gick 29 procent av alla gymnasieelever en yrkesutbildning och 59 procent läste ett högskole­förberedande program. Reformen innebar bland annat att högskolebehörigheten försvann på yrkesprogrammen.

”Visst behövs åtskillig högskoleutbildning men en bättre balans mellan huvud, hand och hjärta är angelägen. En minskad antagning till högskolan och partiell av-akademisering av en del utbildningar och arbeten är viktig”, skriver Mats Alvesson på DN Debatt.

”Bättre med viktiga än med fina arbeten”