DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ny rapport: Friskolorna tar större ansvar än vad media speglar – ”Skev debatt”

Ulla Hamilton och Gustav Blomberg Bild: Mats Edman, Pressbild

Skolnedläggningar är mindre vanliga än vad som framgår av debatten. Dessutom tar friskolor ett större ansvar för eleverna efter att skolor lagts ner, visar en ny rapport. ”Vi vill visa hur det faktiskt ser ut i verkligheten”, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, till TN.

Debatten om friskolorna har varit frustrerande för Friskolornas riksförbund som menar att meningsmotståndarna i fråga efter fråga fört fram lösa påståenden utan fakta. En het fråga handlar om de kommunala skolornas utbudsansvar, det vill säga att den kommunalt drivna skolan har en skyldighet att bereda elever plats om deras skola läggs ner. Debatten har gett intrycket att det är friskolor som oftast lägger ner och att kommunerna tvingas ta hand om deras elever med kort varsel. Detta används som ett argument för att elever i kommunala skolor borde ha högre skolpeng än elever i friskolor.

Gustav Blomberg, skolekonom på Academedia, har för Friskolornas räkning granskat samtliga skolnedläggningar i Sverige de senaste tio åren och kommer till helt andra slutsatser. För det första är skolnedläggningar mindre vanliga än vad debatten ger sken av. Det är också bara marginellt vanligare att friskolor lägger ner än att kommunala skolor gör det.

– Det absolut vanligaste är att det är små skolor som lägger ned, oavsett vem som är skolhuvudman, säger Gustav Blomberg.

Rapportförfattaren har också undersökt vart de elever vars skola avvecklas egentligen tar vägen. Det visar sig att friskolor faktiskt tar ett större proportionellt ansvar för eleverna när en friskola tvingas lägga ned.

– Det pratas hela tiden om att man måste ha en stor beredskap för skolnedläggningar från kommunernas sida. Men ingen har tittat på hur det verkligen ser ut. Vi vill visa svart på vitt hur det faktiskt ser ut i verkligheten, säger Ulla Hamilton.

Friskolornas riksförbund menar att en skolnedläggning alltid är en svår omställning för elever, lärare och personal. Rapportens syfte är att nyansera diskussionen om ett svårt ämne.

– Debatten har som vanligt när det gäller friskolor varit skev. Nu har vi tagit fram fakta som vi ska förse politikerna med. De har tyvärr inte haft den här informationen tidigare, säger Ulla Hamilton.

Läs rapporten.