DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Från arbetslös till utbildad på fyra månader – nu är Carl hett eftertraktad

"Jag vill fortsätta att arbeta inom industrin och tog chansen trots att jag inte har jobbat med CNC tidigare”, säger Carl Johansson. Bild: Jeppe Gustafsson

Arbetslöse Carl Johansson blev erbjuden plats på en utbildning som arrangeras på önskemål från företagare. När han inom kort blir färdig CNC-operatör är han i det närmaste garanterad jobb. ”Nu kör vi”, säger han.

När ett tänkt byte av arbetsgivare rann ut i sanden blev Carl Johansson i Motala arbetslös. Tidigare har han arbetat bland annat som montör och maskinoperatör men sedan mitten av juni har han satsat hårt på att komma tillbaka in på arbetsmarknaden.

– Jag är nog uppe i 40 sökta jobb sedan dess. Jag avskyr att sitta still hemma utan att det händer något, konstaterar han.

När Arbetsförmedlingen berättade att ett företag i Motala sökte CNC-operatörer*, nappade han direkt. En av förutsättningarna för jobbet var en rekryteringsutbildning i CNC-teknik hos Montico, ett utbildnings- och bemanningsföretag i Mjölby.

– Jag vill fortsätta att arbeta inom industrin och tog chansen trots att jag inte har jobbat med CNC tidigare. Att lära nytt ger ju ett bredare kunnande och större chans att få jobb, säger Carl Johansson.

När väl beslutet var fattat gick det undan. Intervjun tillsammans med företaget gick galant och utmynnade i ett positivt besked på onsdagen och på måndagen fyra dagar senare gick utbildningen igång.

– Det kändes riktigt bra att det hela var snabbt på. Känslan var att ”nu kör vi!”.

Nu är Carl Johansson knappt halvvägs in på den fyra och en halv månad långa utbildningen.

Stor efterfrågan på CNC-operatörer

Nyligen var han på besök i det som av allt att döma ska bli hans nya arbetsplats. Innan dess blir det även fyra veckors arbetsplatsförlagd lärande, APL, för att både aspirant och arbetsgivare ska få en chans att stämma av om allt går åt rätt håll.

När den väl är genomförd brukar det komma ett definitivt besked om en anställning som börjar med sex månaders provanställning. Det bör i just det här fallet inte vara några större problem. Det är en stor efterfrågan på CNC-operatörer och utbildningen har startats efter förfrågningar från företag i regionen.

– Jag har en stor chans att få jobb, säger Carl Johansson.

CNC-utbildningen där Carl Johansson deltar, är en av fyra-fem olika tekniskt inriktade utbildningar som Montico kontinuerligt genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen och företag i regionen. Att det ska gå snabbt att komma igång med en utbildning och bygga nya kunskaper för att öka möjligheten att få jobb är viktigt. En snabbhet som gagnar både de enskilda personerna och företagen, menar Kristina Aronsson, platschef på Montico i Mjölby,

– Vi samarbetar nära med företagen som söker medarbetare och de är med vid intervjuerna vilket gör att vi kan lämna ett antagningsbesked närmast omgående. Det ska vara ett flow där det går att se målet: utbildning och jobb. Annars riskerar vi att människor tappar gnistan när de tvingas vänta för länge, säger hon.

"Vi har företagen på ena sidan, Arbetsförmedlingen på den andra sidan och våra kontaktnät och utbildningsresurser i mitten. Det gör oss till ett nav, ett kugghjul där alla de olika verksamheterna griper in varandra och blir till en helhet”, säger Kristina Aronsson. Bild: Jeppe Gustafsson

Vid sidan av de olika arbetsmarknadsutbildningarna kan Montico hjälpa de arbetssökande med coaching, att sammanställa CV och över huvud taget ge stöd i arbetet på att leta sig fram till vad för typ av jobb som kan komma i fråga. Det gäller särskilt de som kanske är långt från arbetsmarknaden eller har gått på många bakslag när de har sökt jobb.

– Det ger oss flera olika redskap för att hjälpa människor ut i arbetslivet. Vi möter ofta dem som bär på en känsla av att ha misslyckats hela livet och som har tappat tron på sig själva. Alla har möjlighet att ta sin plats på arbetsmarknaden. Det gäller bara att hitta den och den rätta vägen dit, säger Kristina Aronsson.

Samarbetar med företagen

Montico fokuserar på industrisektorn och har med årens lopp byggt upp ett samarbete med företagen i Östergötland. Ett av dem är Scanfil i Åtvidaberg som arbetar som kontraktstillverkare och partner för kunder inom medicinteknik och industri.

– Tack vare det nära samarbetet har vi tagit emot flera personer som stått långt från arbetsmarknaden. I och med att vi är med från start, den förberedande utbildningen och praktiken här hos oss får vi möjlighet att lära känna varandra och komma fram till om en anställning fungerar för båda parter. Jag kan tryggt säga att vi har några väldigt lyckade rekryteringar via samarbetet med Montico och Arbetsförmedlingen, en win-win för alla, säger Andreas Apelqvist, HR Business Partner på Scanfil.

”I och med att vi är med från start, den förberedande utbildningen och praktiken här hos oss får vi möjlighet att lära känna varandra och komma fram till om en anställning fungerar för båda parter”, säger Andreas Apelqvist. Bild: Pressbild

Kristina Aronsson menar att arbetssättet, med nära kontakter med företagen, är en förutsättning för goda resultatet och pekar på ett tillfälle när ett av de större företagen i länet sökte svetsare. Till den rekryteringsutbildning som då startade anmälde sig 15 kvinnor varav de flesta över huvud taget aldrig tidigare hade hållit i en svets utan hade helt andra yrkeserfarenheter, bland annat från vården. Men viljan att byta jobb, möjligheten att få en inblick i en helt ny verklighet tillsammans med en yrkesutbildning, gjorde att ett antal av dem nu arbetar som svetsare.

– Om företagen är med direkt blir det ett bättre resultat och på sikt en säkrare anställning. Det märker vi på att de är få avhopp under utbildningarna, säger Kristina Aronsson.

Andreas Apelqvist håller med.

– Nyligen tog vi emot sex personer som blev anställda här. Det är bra för oss och samhället och framför allt för de personer som är i jobb, säger han.

"Tillsammans gör vi en samhällsinsats, ihop med företagen och framför allt för de olika individerna”, säger Kristina Aronsson. Bild: Jeppe Gustafsson

Efter genomgången utbildning är en anställning ofta inom räckhåll, i de flesta fall direkt hos det företag som har annonserat ett behov av personal och kanske initierat en rekryteringsutbildning.

– Det är hela grunden för den typen av utbildningar som vi genomför, att det ska finnas ett tydligt uttalat behov av personal. Och vad gäller CNC-operatörer ropar företagen efter kompetenta medarbetare. Det ringer företag varje dag, säger Kristina Aronsson.

Om det, mot förmodan, inte blir en anställning direkt, tar Monticos egna bemanningsverksamhet över och ansvarar för att matcha personen mot den efterfrågan som finns i de branscher som passar den aktuella personens profil.

– Vi har företagen på ena sidan, Arbetsförmedlingen på den andra sidan och våra kontaktnät och utbildningsresurser i mitten. Det gör oss till ett nav, ett kugghjul där alla de olika verksamheterna griper in varandra och blir till en helhet. Tillsammans gör vi en samhällsinsats, ihop med företagen och framför allt för de olika individerna. Jag kan prata mig varm om det hur länge som helst för här ska alla ut i jobb, säger Kristina Aronsson.

*CNC står för Computer Numerical Control och det är ett datorsystem som används för att styra verkstadsmaskiner. Arbetsförmedlingen förklarar: ”CNC-operatören sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer av främst trä, metall eller plast inom verkstadsproduktion. Maskinerna programmeras utifrån olika underlag av operatören själv, vilket är vanligast, eller av särskilt anställda tekniker.”