DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar

Den psykiska ohälsan fortsätter att växa. Längre sjukskrivningar leder till att samhället förlorar miljarder kronor. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hälsa (TT)

Sverige förlorar miljardbelopp varje år på grund av uteblivet arbete till följd av längre sjukskrivningar, enligt en ny rapport från försäkringsbolaget Skandia. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.

Sedan 2017 har Skandia varje år undersökt vad samhället förlorar på längre sjukskrivningar. Årets rapport visar att Sverige förlorade 75,4 miljarder kronor under 2023. Året innan låg siffran på 71 miljarder och 2021 på 66 miljarder kronor. Trots att ökningen också beror på inflation samt kronans värde, menar Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia, att siffran är oroväckande.

– Det behövs krafttag för att vända det här då det kostar på samhällsnivå. Dels kostar det för företagen som har individerna hos sig och dels för individens egen plånbok såklart, säger hon.

Enligt rapporten har andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa ökat. Under 2010 låg siffran på 30 procent och 2023 låg siffran på 47 procent. Skandia lyfter fram behovet av ökade satsningar på förebyggande och rehabiliterande vård.

– Samhället behöver ta sitt ansvar att öppna upp och möjliggöra att befolkningen ska kunna få rätt stöd i tid, säger Wiener.

Rapporten visar att kvinnor är mest drabbade av längre sjukskrivningar. I oktober 2023 rapporterade Försäkringskassan att det är kombinationen av en dålig arbetsmiljö och dubbel arbetsbörda som bland annat ligger bakom den högre sjukfrånvaron bland kvinnor.

Linnea Gustafsson/TT