DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Säkerhetsbranschen glödhet – nästan alla letar personal

Pontus Lindström, näringspolitisk chef Säkerhetsföretagen. /Pressbild

Nio av tio säkerhetsföretag har brist på personal när efterfrågan på säkerhetstjänster växer kraftigt, uppger Säkerhetsföretagen.

Att det finns ett växande behov av att öka säkerheten återspeglas i en stark tillväxt bland företagen som levererar säkerhetstjänster i Sverige. 84 procent av företagen uppger i Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer att de ökade sin personalstyrka under fjärde kvartalet 2023. 87 procent uppger att de har brist på personal och behovet kan öka ännu mer om regeringen höjer beredskapen i förberedelse av krigshot.

– Då kommer Försvarsmakten att ta många av de som arbetar i säkerhetsbranschen i anspråk för krigsplacering samtidigt som behovet av personella resurser i säkerhetsbranschen enligt beräkningar kan dubblas. Den kompetensförsörjningen kommer att bli utmanande att klara av. Att fler får kompetens att jobba med trygghetsskapande lösningar är därför viktigt för att lägga grunden för framtidens trygghet, säger Pontus Lindström, näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen, i ett uttalande.

PM: Fortsatt expansion i säkerhetsbranschen – brist på arbetskraft begränsar