REGELKRÅNGLET

Efter TN:s rapportering: Myndighet skrotar förslag som skulle ha kostat företagen miljarder

Både Camilla Bäcklund på Gröna arbetsgivare och Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv välkomnar att Arbetsmiljöverket nu stoppar förslaget om certifierade operatörer av ångpannor och värmepannor. Bild: Mostphotos, Juliana Fälldin, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

2,37 miljarder. Så mycket skulle Arbetsmiljöverkets förslag om certifiering av pannoperatörer kosta företagen. Men nu skrotas planerna, som fått kritik från många håll. ”En seger”, säger Camilla Backlund på Gröna arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket drar tillbaka sitt kritiserade förslag om att ångpannor och värmepannor ska hanteras av en certifierad operatör. Beskedet kommer efter en lång tid av kritik från företag, fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

− Det här är en seger för våra medlemsföretag. Att myndigheten backar är ett kvitto på att vi haft fog för vår kritik, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare, i en kommentar.

I korthet skulle det stoppade regelverket ha inneburit att alla ångpannor över 5 kW och alla värmepannor över 100 kW och med en högre förbränningstemperatur än 65 grader måste hanteras av en certifierad pannoperatör på arbetsplatsen. Värmepannor i den storleken finns i tusental landet runt. En försiktig uppskattning talar om 14 500 pannor i större industrier såväl som skolor, tvätterier, hotell och många mindre företag inom de gröna näringarna, bland annat handelsträdgårdar och lantbruk.

Framför allt skulle det ha varit certifiering av operatören som skulle ha skapat merarbete och stora merkostnader för företagen. Enligt en fristående utredning som bland andra Näringslivets Regelnämnd lät göra, skulle förslaget ha kostat företagen 2,37 miljarder över en femårsperiod.

− För oss blir det extra kostnader på upp mot 50 000 kronor och eftersom certifieringen ska göras om vart femte år, är det 10 000 per år i merkostnad för ingenting. Vi kan ju redan hantera våra värmepannor och har gjort det i många år. Reglerna tar sig an ett problem som inte finns. Det är groteskt att Myndighetssverige får fungera så, sa Anders Haglund, som driver Torsångs Handelsträdgård i Borlänge, till TN tidigare i år.

”Behöver tänka efter före”

Men nu hamnar alltså förslaget i papperskorgen.

− Till slut landade vi i att de nya föreskrifterna, som kommunicerats att börja gälla den 1 december 2025, skulle bli alltför kostsamma. Flera intressenter och aktörer i branschen har påpekat detta och vi har lyssnat. Ett förslag på ändringsföreskrift går ut på remiss och vi beklagar de eventuella oklarheter denna process har skapat för vår omvärld, säger Munasar Said Muse, tillförordnad chef för Arbetsmiljöverkets regelavdelning, i ett pressmeddelande.

− Myndigheter behöver tänka efter före, men det är bra att Arbetsmiljöverket till slut har landat rätt, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Camilla Backlund är nöjd.

− Det känns oerhört glädjande att vi nu fått gehör från myndigheten och att de insett att kraven var alldeles för långtgående. Det är nog många av våra medlemmar som nu blir lättade, säger hon.