DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Nya siffror: Allt fler utrikes födda i arbete

Genrebild Bild: Mostphotos

Under 2022 ökade sysselsättningsgraden bland utrikes till nästan 65 procent, vilket är fyra procentenheter mer än förra året. Andelen sysselsatta är fortfarande högre bland inrikes födda – strax över 70 procent. Det rapporterar SvD Näringsliv.

Gapet är för närvaranade det tredje största i Europa, efter Nederländerna och Bulgarien, men det minskar.

– Vi ser en ökad sysselsättning bland personer födda utomlands i så gott som alla demografiska grupper, oavsett varifrån du kommer eller vilken utbildningsnivå du har, säger Magnus Gustavsson, författare till en ny studie från Konjunkturinstitutet, till SvD Näringsliv.

För att räknas som sysselsatt ska man arbeta minst en timme per vecka.

SvD: Ljusning i statistiken: Utrikes födda i jobb ökar