AVTALSRÖRELSE

Krav på högre lön för kommunanställda

Fackliga Akademikerförbundet SSR och Vision lämnar på fredagen över en kravlista inför den kommande avtalsrörelsen till arbetsgivarsidan inom kommun och region. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Arbetsmarknad (TT)

Löneökningar, kortare arbetstid och satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper. Det kräver Akademikerförbundet SSR och Vision för närmare 200 000 medlemmar i välfärden.

Inför den kommande avtalsrörelsen ska nu flera fackförbund lämna över sina krav till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

Akademikerförbundet SSR och Vision yrkar på ett ettårigt löneavtal med löneökningstakt i nivå med det så kallade märket, som sätts i industriförhandlingarna.

De vill också se särskilda lönesatsningar inom kvinnodominerade yrkesgrupper, öka medlemmarnas inflytande över arbetet och minska den totala arbetstiden. Det senare ska kunna ske genom exempelvis arbetstidskonton och längre semester.

"Erfarenhet måste löna sig. Vi ser en osunt hög personalomsättning i landets kommuner vilket beror på brister i arbetsmiljö i kombination med dålig löneutveckling och kompetensutveckling. Det måste bli mer attraktivt att vara akademiker i kommunerna", säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet, i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare väntas inledas i januari. Nuvarande avtal löper ut den 31 mars.

Fakta

Avtalsrörelsen berör nära 200 000 anställda i kommuner, regioner och kommun- eller regionägda bolag.

Akademikerförbundet SSR och Vision kräver bland annat följande:

En avtalsperiod om ett år och en löneökningstakt i nivå med märket.

Arbetstidsförkortning genom individuella arbetstidskonton, förkortad veckoarbetstid eller fler semesterdagar.

Satsningar på kompetensutveckling, kompetenstrappor och fler karriärvägar.

Större inflytande kring klimatfrågor och införande av artificiell intelligens (AI).

Satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper.