DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Fortsatt gott om jobb – Men minskad efterfrågan på arbetskraft väntas 2024

Fortsatt bra drag på arbetsmarknaden. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Arbete (TT)

Arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft är fortsatt relativ stark. Men det vänder ned nu, visar bemanningsföretaget Manpowers kvartalsvisa mätningar.

Sysselsättningsindexet landar på +22 inför första kvartalet, jämfört med +27 under fjärde kvartalet. Men det är ändå en historiskt hög nivå. Indexet mäter andelen arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar minus de arbetsgivare som gör motsatt bedömning.

"De flesta indikatorer på arbetsmarknaden motsäger en ökad sysselsättning, så det är förvånande att arbetsgivarna ser så pass optimistiskt på framtiden inför 2024", säger Mikael Jansson, vd på Manpower, i ett pressmeddelande.

Starkast efterfrågan finns inom finans- och fastighetsbranschen, följt av IT-sektorn.

Regionvis är suget efter arbetskraft störst i Skåne och Blekinge.

Studien baseras på 788 intervjuer med olika arbetsgivare under oktober.