DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

3,6 arbetssökande per ledigt jobb – här är läget värst

Lena Molin, operativ chef Manpower Matchning. Bild: Pressbild

Under det tredje kvartalet ökade antalet sökande till 3,6 per ledigt jobb. Det visar en undersökning från Manpower, som tar stöd av siffror från SCB. Siffran innebär en ökning med 32 procent från tidigare kvartal.

I Västerbotten fanns det lägsta så kallade matchningsgapet – 1,4 personer per ledigt jobb. I Skåne var läget däremot värst: 7,2 arbetslösa personer per arbetstillfälle.

– Matchningsgapet kan minskas om fler arbetssökande förmedlar sin kompetens på rätt sätt, och om arbetsgivarna letar på rätt ställe. För att lindra effekterna av lågkonjunkturen krävs nu effektiv matchning med hög kvalitet. Om fler människor får gott stöd till utbildning och jobb kan det bidra till att minska både kompetensbristen och arbetslösheten, vilket gör skillnad för såväl samhället som för individen, säger Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning, i ett pressmeddelande.

I det tredje kvartalet hade Sverige 417 500 personer som var arbetssökande, men bara 115 851 lediga jobb.

Pressmeddelande: Kraftig ökning av antalet arbetslösa per ledigt jobb