ARBETSKRAFTSINVANDRING

Byggföretagen: Lönegolvet hotar kompetensförsörjningen

Bild: Janerik Henriksson/TT

Det höjda lönegolvet vid arbetskraftsinvandring kan bli lönedrivande och hota byggbranschens kompetensförsörjning. Det menar Byggföretagen, skriver Bostadspolitik.se.

– Byggföretagen avvisade ett förhöjt försörjningskrav i vårt remissyrkande. Vi menar att kravet riskerar att bli lönedrivande och kan hota branschens kompetensförsörjning, säger Siri Hallberg Björklund, expert på kompetensförsörjning på Byggföretagen, till Bostadspolitik.se.

Liksom många andra är hon kritisk till att regeringen inför ett lönegolv för arbetskraftsinvandring på 80 procent av medianlönen, just nu 27 360 kronor.

Byggföretagens medlemsundersökning Byggbarometern visar att nio av tio byggföretag som är verksamma i Sverige har svårt att få tag på rätt kompetens.

Bostadspolitik.se: Så påverkas byggbranschen av lönegolvet