DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Minskade arbetsgivaravgifter kan ge 95 000 nya jobb

Patrick Joyce, chefsekonom på Almega

En sänkning av arbetsgivaravgifterna hade kunnat leda till 95 000 nya jobb. Det enligt Almega, som nu vill se ett krafttag på området. ”Problematiskt”, säger organisationens chefsekonom Patrick Joyce.

Almega har räknat på två scenarion för sänkta arbetsgivaravgifter. En sänkning med en tredjedel för unga personer hade enligt organisationen kunnat skapa 20 000 nya jobb. Hade man i stället gått på scenario två, som innebär att arbetsgivaravgiften sänks med tre procentenheter för alla, hade det skapat fler än 95 000 nya jobb.

Enligt Almegas nya rapport Sänkta arbetsgivaravgifter för fler jobb och ökad tillväxt är personalkostnaderna i Sverige 50 procent högre än i andra europeiska länder. Det riskerar att leda till hämmad tillväxt och minskad konkurrenskraft.

– Detta är problematiskt, speciellt som lågkonjunkturen nu börjat kyla av arbetsmarknaden på allvar. En sänkt arbetsgivaravgift vore ett bra sätt att hindra arbetslösheten från att öka. Tyvärr går regeringen i motsatt riktning och gör det dyrare att anställa, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande Almega: Ny rapport: 95 000 nya jobb med sänkta arbetsgivaravgifter