DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Rapport: Kvinnor löper högre risk för sjukfrånvaro med psykisk diagnos

Bild: Marjan Apostolovic, Mostphotos

Kvinnor löper en dubbelt så hög risk som män att drabbas av långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, visar en rapport från Afa Försäkring.

Den generella trenden i Sverige är att risken för långvarig sjukfrånvaro ökar med åldern och når sin topp bland personer i åldersgruppen 56-64 år. Men när det gäller långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos är risken istället som högst mitt i yrkeslivet, särskilt för kvinnor. Kvinnor i åldern 36-45 år har mer än dubbelt så hög risk som män för denna typ av sjukfrånvaro.

– Kvinnorna i den åldern har mer än dubbelt så hög risk som män för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Med risk avser vi antal nya långa sjukfall per tusen sysselsatta, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring i ett pressmeddelande.

De tre vanligaste psykiska diagnoserna som leder till långvarig sjukfrånvaro är reaktion på svår stress, förstämningssyndrom och ångestsyndrom, som tillsammans står för över 90 procent av all långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, konstaterar hon.

Afa Försäkring: ”Kvinnor runt 40 år – högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos”