KOMPETENSKRISEN

Rapport: Kompetensbrist hotar digitalisering och grön omställning

Bild: Johan Nilsson/TT

Forskningsintensiva företag i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens inom forskning och utveckling (FoU), särskilt inom digitalisering och grön omställning.

I Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga FoU-barometer uppger 52 procent av FoU-cheferna att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens. Bland storföretagen är andelen så hög som 60 procent.

– Sverige behöver fler ingenjörer, utan rätt kompetens och ett starkt forsknings- och innovationssystem hämmas tillväxten. Detta kan göra att företagen tvingas flytta sin forskning och utveckling utomlands. En viktig pusselbit är att vi intensifierar satsningar för att väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, säger Tuula Teeri, vd för IVA i ett pressmeddelande.

Trots kompetensbristen anser cirka 60 procent av FoU-cheferna att Sverige erbjuder bra förhållanden för FoU, med positiva aspekter som ett stabilt juridiskt system, patentskydd, samt bra samarbete mellan företag, akademi och myndigheter.

IVA: ”IVA: Kompetensbrist hotar vår digitalisering och gröna omställning”