FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Experten: Då ska du anlita en konsult

Pedro Barros, GM cotractors på Remote Bild: Remote

Konsulter dras ofta med ett dåligt rykte. Samtidigt väljer fler och fler att frilansa istället för att ta en klassisk anställning, och det finns många fördelar med att anlita en frilansare. ”En konsult kan ge stor flexibilitet”, säger Pedro Barros, General manager contractors, på rekryteringsföretaget Remote, till TN.

Enligt Eurostat väljer cirka en fjärdedel av Europas ”digitala talanger” att frilansa istället för att jobba på ett och samma företag, och andelen konsulter kontra vanliga arbetstagare ökar. Pedro Barros tror att trenden kommer att fortsätta.

– Jag tror att den senaste tiden har visat att människor vill ha flexibilitet och frihet. Jag tror inte att det alltid bara drivs av nedgången i ekonomin, särskilt inte i teknikmiljön. Den individuella friheten att äga sitt öde och bestämma själva vilka man arbetar med och hur man arbetar har stor påverkan, berättar han för TN.

Pedro Barros menar att det finns stora fördelar med att anställa konsulter, men att företag måste bli bättre på att specificera exakt vad de behöver och under vilka omständigheter, för att veta om det är rätt att anställa en konsult eller inte.

– Att anställa en konsult kan ge stor flexibilitet för företaget. Konsulter är ofta bra på att tillgodose ett specifikt behov under en viss tidsperiod. De är ofta självständiga och bra på att utföra specifika projekt, säger Pedro Barros.

– Samtidigt måste uppdraget vara flexibelt. Varför anlitar du den här personen? Om du vill styra personen och kontrollera arbetsprocessen noggrant kanske det är bättre med en vanlig anställd. Om man styr konsulten för hårt försvinner fördelarna, fortsätter han.

Behövs mer förståelse för yrket

Konsulters rykte är inte alltid det bästa. Pedro Barros tror att det behövs mer utbildning och kunskap för att förstå konsulternas roll på arbetsmarknaden.

– Jag tror att det finns en dålig förståelse för hur frilansare och konsulter jobbar. Man tänker att de bara debiterar en massa pengar utan att göra någonting. Men ofta kan de bidra med en mycket specifik expertis till ett företag, säger han.

– Man måste komma ihåg att frilansare oftast har sämre socialt skydd, färre förmåner och färre ledighetsdagar. De är beroende av att bli anlitade av företag, och i en global kontext betalar de ofta in mindre pengar till pensionen än vad företag gör för sina anställda. Jag tror det behövs mer kunskap från båda parter om fördelarna, men även riskerna, med att anställa en konsult eller själv jobba som en, avslutar Pedro Barros.