AVTALSRÖRELSE

Varsel skjuts upp – förhandlingar om nytt Taxiförareavtal fortsätter

Kö av taxibilar Bild: Janerik Henriksson/TT

Transportarbetareförbundet har meddelat Medlingsinstitutet att de vill fortsätta samtal om ett nytt kollektivavtal för Taxiförareavtalet genom bilaterala samtal med Biltrafikens Arbetsgivarförbund, som är en del av Transportföretagen.

Det innebär att förhandlingarna via medlarna pausas. Biltrafikens Arbetsgivarförbund har tackat ja till processen.

– Vi välkomnar att Transportarbetareförbundet skjuter upp det första varslet till den fjärde september. Nu ligger vårt fokus på att genom konstruktiva förhandlingar med Transportarbetareförbundet sluta ett nytt avtal för taxiförarna i linje med märket, säger Annika Nordin, förhandlingschef Biltrafikens Arbetsgivarförbund, i en kommentar.