DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ny prognos: I höst ökar arbetslösheten

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar presenterar ny arbetsmarknadsprognos. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Arbete (TT)

I höst kommer nedgången på arbetsmarknaden. Men antalet arbetslösa stiger ändå inte särskilt mycket eftersom många företag har brist på personal, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos.

– Arbetsgivarna håller i sin arbetskraft så långt de bara kan, säger analyschef Eva Samakovlis.

Hittills har arbetsmarknaden varit betydligt mer motståndskraftig än vad många befarat. De inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingarna ligger för närvarande på den lägsta nivån sedan 2009.

– Vi har en fortsatt överraskande stark arbetsmarknad, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar på en pressträff.

"Ingen stor kris"

Men nu minskar arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft, om än från höga nivåer. Sysselsättningen bedöms öka även i år, men faller något nästa år. Arbetslösheten väntas stiga under andra halvåret i år och första halvåret 2024 för att sedan vända ner igen när ekonomin bedöms få lite bättre fart, enligt Arbetsförmedlingens jobbprognos.

– Vi ser ingen stor kris framöver, det är mer än en konjunkturavmattning, säger Eva Samakovlis.

Och att många arbetsgivare fortsatt har personalbrist och gärna håller hårt i sina anställda, enligt Arbetsförmedlingens undersökning, är avgörande för att arbetslösheten inte väntas stiga särskilt mycket. I industrin bedöms bristsituationen bestå, liksom i vården, särskilt i norra Norrland.

Bygg och handeln

Främst är det inom byggindustrin och i en del tjänstenäringar, bland annat handeln, som sysselsättningen bedöms minska.

I antal, i åldrarna 16-65 år, ökar arbetslösheten sammantaget bara från 336 000 i år till i snitt 347 000 nästa år, enligt Arbetsförmedlingens snävare definition som mäter antalet inskrivna.

Även framöver präglas svensk arbetsmarknad av stora obalanser, med många arbetslösa samtidigt som företagen saknar personal.

Utbildning och subvention

Det blir de långtidsarbetslösa, utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning och äldre och funktionsnedsatta, med svag förankring på arbetsmarknaden som främst får ta smällen av det försämrade konjunkturläget. De har ofta inte den kompetens som efterfrågas. Totalt bedöms 155 000 personer vara långtidsarbetslösa mot slutet av 2024, vilket är en högre nivå än före pandemin, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

Subventionerade anställningar, mer utbildning är prioriterade insatser, enligt Maria Mindhammar.

Ungdomsarbetslösheten ökar bara lite under prognosperioden, från historiskt låga nivåer.

Tabell: Prognosen i siffror

2021202220232024

Arbetskraft (15-74 år)*1,21,31,20,3

Sysselsatta (15-74 år)*1,02,70,9-0,1

Arbetslöshet (15-74 år)**8,87,57,78,1

Inskrivna arbetslösa (16-65 år)409 000342 000336 000347 000

*Förändring procent

** Procent

Källa: Arbetsförmedlingen

Olle Lindström/TT

Fakta

Sedan 2020 har Arbetsförmedlingen ändrat sin metod för göra prognoser. Den är numera behäftad med större osäkerhet än tidigare när Arbetsförmedlingen gjorde sina egna intervjuer med arbetsgivare.

Insamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och baseras på följande:

Urval av 14 000 arbetsställen i näringslivet. Svarsfrekvens 35,4 procent.

Urval av offentliga arbetsgivare, närmare 2 500 arbetsställen. Svarsfrekvens 40,1 procent.

Svaren samlade in mellan den 14 februari och den 14 april.

Källa: Arbetsförmedlingen