DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Företagen larmar: Nu försvinner sommarjobben

Finansminister Elisabeth Svantesson (M), Christer Fogelmarck, vd på Parks and Resors Scandinavia, och Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita. Bild: Henrik Montgomery/TT, Bingo Rimér, Pressbild

När regeringen valde att höja arbetsgivaravgifterna för unga blev det ett hårt slag för företagen. Nu finns det risk att många sommarjobb försvinner. "Det är verkligen inte bra för de unga och det är verkligen inte bra för landet", säger Anna Wallén på Visita.

Den första april i år försvann den sänkta arbetsgivaravgiften för unga i åldrarna 19 – 23 år som infördes mitt under pandemin, 1 januari 2021. I ett slag ökade det arbetsgivarnas kostnader med närmare tolv procent, från 19,73 procent till 31,42.

– Det är en prioritering från vår sida att vi inte förlänger den, sa finansminister Elisabeth Svantesson i en intervju med TT i samband med att vårbudgeten presenterades.

Väljer bort personal

Regeringens beslut har sedan dess kritiseras av en rad företag som tvingas göra helt andra prioriteringar än finansministern.

− Våra lönekostnader ökar nu med 24 miljoner. Det gör att vi inte kommer att genomföra alla de rekryteringar som vi räknat med inför sommaren. Dessutom blir det ett val mellan en erfaren medarbetare eller en mindre erfaren medarbetare. Med lika stora lönekostnader går det ut över dem som är på väg in på arbetsmarknaden och alltså har mindre erfarenhet.

Det säger Christer Fogelmarck, vd på Parks and Resorts Scandinavia som driver Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara sommarland, anläggningar där stora skaror ungdomar sommarjobbar varje år.

− Varje rekrytering måste vägas på guldvåg eftersom vi ännu inte vet hur besökssituationen för sommar utvecklar sig. Vi måste göra dubbla kalkyler: antingen anställa som vanligt och sedan stå med överkapacitet när besökarna uteblir, eller hålla igen på rekryteringarna och sedan inte hinna fylla upp om det blir stor tillströmning. I båda fallen går det ut över dem som skulle sommarjobbat hos oss. Nej, det här var en särdeles dålig tajming från regeringens sida, säger han.

”Ytterligare ett slag”

I den mindre skalan är effekterna lika tydliga. Joakim Graning driver Westerqwarn pub och restaurang i Hallstahammar. Där ger den höjda arbetsgivaravgiften en ökad kostnad på cirka 110 000 kronor under den kommande sommaren. Det motsvarar tre heltidstjänster som av allt att döma inte blir besatta i år. Istället väntar en sommar med lägre bemanning än normalt.

− Det blir ytterligare ett slag för oss. Den giftiga cocktailen som finns i dag i Sverige, med två års pandemi, ökade matvarupriser, ökade räntor, ökade energipriser och så vidare, blir ännu giftigare när man dessutom väljer att inte förlänga, stimulera och göra det billigare att anställa, säger Joakim Graning i en intervju med VLT.

”Det är verkligen inte bra för de unga och det är verkligen inte bra för landet.”

Han menar också att den slopade nedsättningen är en tydlig signal från regeringen och landets politiker att företagen nu ska klara sig själva.

− Under tiden vi haft den nedsatta arbetsgivaravgiften har jag känt någon form av psykologisk hjälp. Det har varit okej att ta in ett par unga till för att exempelvis ge den här extra servicen. Det har varit billigare. Men den psykologiska aspekten är borta nu, säger Joakim Graning till VLT.

Drabbar även dem mellan 15 och 18

Besöksnäring, handel och restaurang är de klassiska branscherna där unga kan ta de första stegen in på arbetsmarknaden, inte sällan genom ett sommarjobb. Det är en möjlighet som nu är kraftigt beskuren när arbetsgivaravgifterna återgår till tidigare nivåer. Enbart besöksnäringen tvingas nu räkna med 600 – 700 miljoner högre arbetskostnader enligt beräkningar från Visita. Den svenska ”normala” arbetsgivaavgiften på 31,42 procent ligger också högt över snittet inom OECD-länderna som är 16,5 procent, visar siffror från Ekonomifakta.

Men det är inte enbart åldrarna 19 – 23 som nu får svårare att skaffa sommarjobb. Även de mellan 15 och 18 år, där arbetsgivaravgiften fortfarande ligger kvar på 10,21 procent, drabbas i ett slags dominoeffekt. När företagen måste hantera högre kostnader i stort minskar det möjligheten att anställa unga som, även om de har lägre lönekostnader, inte har de erfarenheter som krävs. Återigen ställs arbetsgivarna inför beslutet att inte kunna ge de som är på väg in på arbetsmarknaden en chans.

Anna Wallen är näringspolitisk chef på Visita och är en av dem som har försökt förmå regeringen att behålla den nedsatta arbetsgivaravgiften.

− En tredjedel av alla anställda i besöksnäringen är under 26 år så det här är i högsta grad något som berör oss, säger hon och fortsätter:

− Vi kan konstatera att många av våra medlemmar inte anställer i samma utsträckning som tidigare. Tvärtom drar de ner på antalet medarbetare. Och då blir ju konsekvenserna att färre unga får sommarjobb, färre unga får en möjlighet att ta ett steg in i arbetslivet. Allt detta i ett läge när arbetslinjen är så viktig. Det är verkligen inte bra för de unga och det är verkligen inte bra för landet.