DEN SVENSKA EXPORTEN

Exportbolag går starkt – många vill nyanställa

Svenska exportföretag ser ljust på framtiden. Containrar staplade i Stockholm Norvik hamn i Nynäshamn. Arkivbild. Bild: Tim Aro/TT

Ekonomi (TT)

Svensk export ökade med 23 procent 2022, och exportbolagen vädrar morgonluft. Många planerar att nyanställa, enligt Svensk Exportkredits (SEK) exportkreditbarometer.

Andelen som planerar nyanställningar är större nu jämfört med när undersökningen genomfördes under hösten.

Enligt SEK är skillnaden störst bland mindre exportbolag. Den största förändringen är att fler (34 procent) nu planerar att anställa utomlands de kommande tolv månaderna än i höstas (25 procent). Samtidigt planerar 37 procent av bolagen att anställa fler i Sverige.

"Resultatet är lite förvånande, givet vad vi trodde för ett år sedan och det utmanande omvärldsläget", säger Magnus Montan, vd för SEK, i ett pressmeddelande.

Exportnäringen stod förra året för runt halva Sveriges BNP.

SEK är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.

Fakta

Två gånger om året tillfrågas 200 svenska exportörer, med en minsta exportvolym på 25 miljoner svenska kronor och vars export står för minst 50 procent av försäljningen, om finansiella krav, exportorderingång, sysselsättningsprognoser, räntor och den svenska kronans styrka.

Man tittar även på företagens hållbarhetskrav på leverantörer och kunder, samt deras investeringsplaner för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten. Undersökningen genomfördes under perioden 3 april–5 maj 2023. Den fullständiga rapporten publiceras i mitten av juni.