DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Professor: Allt fler utrikes födda kan försörja sig själva

Fler invandrare kan försörja sig själva, enligt professor Johan Eklund. ”Ett resolut och absolut ja!”, säger han till DN.

Enligt det mått som Eklund har använt man når självförsörjning vid en månadsinkomst på 17 500 kronor före skatt.

Däremot behöver sättet att mäta sysselsättning kompletteras, anser han.

– Sysselsättningsgraden är ett dåligt mått. Tröskeln är för lågt satt. Vi behöver flera mått och mått som är enkla att förstå, säger han till DN.

DN: Forskare: Allt fler invandrare kan försörja sig själva