DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Efter regeringens besked – 24 miljoner i höjda arbetsgivaravgifter

Bild: Henrik Montgomery/TT, Mostphotos

Nyligen höjdes arbetsgivaravgiften för att anställa unga. Höjningen riskerar att förvärra arbetslösheten och slå hårt mot branscher som redan har det tufft, larmar företagare. ”För oss betyder det en kostnadsökning på ungefär 24 miljoner”, säger Christer Fogelmarck, vd och koncernchef på Parks and Resorts.

Den första april avslutades nedsättningen av arbetsgivaravgiften för personer mellan 19 och 23 år. Arbetsgivaravgifterna höjdes då med nästan tolv procentenheter, från 19,73 procent till 31,42 procent.

Nedsättningen, som har gällt sedan 1 januari 2021, var en tillfällig insats under pandemin, förklarade finansminister Elisabeth Svantesson (M) i slutet av mars.

– Det är en prioritering från vår sida att vi inte förlänger den, sa hon till TT.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) Bild: Henrik Montgomery/TT

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) instämde i finansministerns beskrivning.

– Men låt oss återkomma efter det att vi har bankat ut inflationen, så ska vi nog titta både på kostnaderna för att anställa och skattesänkningar för människor som arbetar med de lägsta och medelinkomsterna, sa han till nyhetsbyrån.

Höjningen möter nu hård kritik från flera företag som anställer många unga.

– Vi tycker att det är fel väg att gå. Det är en skattehöjning som kommer att försvåra för unga människors möjligheter på arbetsmarknaden samtidigt som tajmingen är mycket olycklig; många företag är hårt pressade på grund av stigande hyror, högre energikostnader och andra inflations- och konjunkturrelaterade utmaningar, säger Susanne Holmström, vd på NetOnNet.

Företagets kostnadsökning: 24 miljoner

För Parks and Resorts, där bland annat Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland ingår, innebär höjningen kraftigt ökade kostnader.

– Det betyder en kostnadsökning på ungefär 24 miljoner för vår del. Vi sysselsätter mellan 6 000 och 7 000 säsongsmedarbetare varje år och en väldigt stor andel är under 23 år, säger Christer Fogelmarck, vd och koncernchef på Parks and Resorts.

För företag som nyss har tagit sig igenom en tuff pandemi och nu under inledningen av en lågkonjunktur lider av kostnadsökningar på el och inköp, är tajmingen usel, konstaterar han.

Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts Bild: Claudio Bresciani / TT

Dessutom upplever många företag en osäkerhet gällande hushållens ekonomi inför den kommande högsäsongen.

– Att på det få extra kostnader gör att vi blir ännu mer försiktiga med att rekrytera och håller igen. Så det får en påverkan att vi anställer något färre. Det ser hyggligt ut med bokningar i hotellbranschen, men vi vet ju inte. Vi tvingas avvakta eftersom vi inte vet hur säsongen kommer att inledas.

– Om det visar sig att det går bra är det svårt att rekrytera personer med kort varsel, vilket kan leda till att det blir färre jobb och att vi inte lyckas ta tillvara den efterfrågan som i så fall finns, säger Christer Fogelmarck.

Susanne Holmström, vd på NetOnNet

Även Espresso House tvingas vara mer restriktiva i antalet personer som anställs. Kafékedjan har närmare 3 000 medarbetare i hela landet och 75 procent av dessa är under 23 år.

– Vi tycker att det är helt förkastligt att vi har en regering som inte förstår att detta är viktigt i alla tider, men än viktigare just nu. Dagens unga är morgondagens ledare och det behöver vara låga trösklar in för att erbjuda dem möjligheten till ett arbete, säger Stina Möller, vd på Espresso House.

Kan det leda till varsel och uppsägningar?

– Vi ska göra allt vi kan för att förhindra det men vi kan inte lämna några garantier. Vi befinner oss i ett osäkert läge. Men vi vet med säkerhet att vi inte kommer att erbjuda så många nya jobb under det närmaste året. Vi ska arbeta hårt för att behålla de arbetstillfällen vi erbjuder idag, säger hon.

Bland Manpowers närmare 6 000 anställda i Sverige är det många som inte berörs alls av höjningen, men mot andra delar av verksamheten slår den hårt.

– Vi jobbar mycket med människor som får sitt första jobb på arbetsmarknaden via oss, inom olika branscher som tjänstenäring och lagerverksamhet. Där ser vi en direkt påverkan på detta med en väldigt, väldigt stor kostnadsökning som vi aldrig klarar av att kompensera på något sätt, säger Mikael Jansson, vd på Manpowergroup.

Sveriges ungdomsarbetslöshet sticker ut

Alla är inte överens om konsekvenserna av höjningen av arbetsgivaravgiften. Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund, vänder sig mot arbetsgivarnas beskrivning.

– Vi har följt arbetsgivaravgiften länge och det blev fler unga anställda när man tog bort den 2016. Den senaste rabatten har inte heller påverkat sysselsättningen. Att skattebetalare ska stå för att subventionera vinstdrivna företags lönekostnader är helt orimligt. Vi har stora problem med välfärden och skulle kunna använda de pengarna till att anställda fler unga där, sa han till Dagens Arena i januari.

Eric Lundberg, vd på Ica Sverige Bild: Simon Hellsten

Den svenska ungdomsarbetslösheten på 22,2 procent är hög i jämförelse med många EU-länder, skriver Ekonomifakta. I Tyskland ligger den på 5,7 procent, men även grannländer som Danmark (10,5) och Finland (14,7) har betydligt lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige.

Även den svenska arbetsgivaravgiften på 31,42 procent är en bra bit högre än OECD-snittet på 16,5 procent.

En extra pålaga med åtta miljarder per år

Samtliga företagsledare som TN har talat med framhåller att deras branscher ofta är en ung människas första rad på cv:t, ett första kliv in på arbetsmarknaden. Men i stället för att sänka trösklar riskerar regeringens beslut om arbetsgivaravgiften att höja dem, enligt Manpowergroups vd Mikael Jansson.

– Långsiktigt är det väldigt viktigt att unga kommer in på arbetsmarknaden. Har man väl det första jobbet står man sig mycket starkare i både låg- och högkonjunktur. Men det blir svårare nu, säger han.

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Han fortsätter:

– Totalt sett är det en extra pålaga för oss arbetsgivare med åtta miljarder per år. Det är klart att vi inte klarar av att svälja den kostnadsökningen. Det kommer långsiktigt innebära att vi spär på arbetslösheten som sannolikt lär öka ändå i den ekonomiska nedgång som vi ser framför oss.

”Så gott som alla butiker drabbas av en sämre lönsamhet.”

ICA-butikerna tillhör Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Många butiker tar emot unga på praktik och närmare 20 procent av de anställda inom ICA:s logistik är under 25 år. Eric Lundberg, vd på Ica Sverige, betonar att butikerna drivs av fria handlare och vill inte dra några slutsatser kring vilka åtgärder som kan bli aktuella för dem gällande varsel eller uppsägningar.

– Men jag kan konstatera att detta sammanfaller med en generellt utmanande tid för många butiker där många andra kostnader ökar, samtidigt som marginaler och försäljningsvolymer minskar i butik med ökade leverantörspriser och minskad köpkraft hos kunderna. Så gott som alla butiker drabbas av en sämre lönsamhet, och de som hade utmaningar redan tidigare får det ännu svårare nu, säger han.

Kan dämpa inflationen

En rapport från Konjunkturinstitutet från november visar att om arbetsgivaravgiften sänks skulle inflationstakten kunna sjunka, eftersom det skulle minska hushållens kostnadstryck.

– Det skulle sänka kostnaderna för företagen och faktiskt också dämpa inflationstrycket, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, till Di.

Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen, menar å sin sida, att det är svårt att dra långtgående slutsatser eftersom historiska data är svårt att använda i det rådande läget med en höginflationsekonomi.

– Vi gör inte samma tolkning som till exempel Swedbank vad den här tabellen implicerar för finanspolitik, säger han till Di.

”Fullt rimligt att vi som arbetsgivare kompenseras.”

Oavsett hur arbetsgivaravgifterna skulle påverka inflationen är en permanent sänkning den rätta vägen framåt, enligt Christer Fogelmarck, vd och koncernchef på Parks and Resorts. Han understryker att besöksnäringen i dag tar ett stort ansvar för många unga svenskar.

– Vi har en egen akademi där vi utbildar och introducerar dem till arbetsmarknaden. Vi gör ju det för att de gör ett bra jobb, så vi har en egen drivkraft att göra det, men det borde tillmätas ett visst värde som skulle kunna motivera en lägre arbetsgivaravgift. Det är ett stort ansvar och det krävs en insats från oss att anställa personer utan arbetslivserfarenhet, säger han.

Stina Möller, vd på Espresso House

Espresso Houses vd Stina Möller är inne på samma spår. På företaget får de anställda inte bara lära sig serviceyrket, utan även hur kollektivavtal fungerar och om frågor kring samverkan och arbetsmiljö.

– Det är fullt rimligt att vi som arbetsgivare kompenseras i form av lägre avgifter för att anställa unga och ge dem förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden, säger hon.

Eric Lundberg, vd på Ica Sverige, instämmer i beskrivningen.

– Sänkt arbetsgivaravgift för unga vore ett sätt att bidra till att stävja inflationen och bromsa arbetslösheten i en fortsatt utmanande tid för svenska företag och hushåll, säger han.