DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Lista: Här finns jobben efter högskolan

Bild: Monkey Business Images

Trots vikande konjunktur kommer efterfrågan på högutbildade vara fortsatt hög. Här är yrkena som lättast ger jobb 2026 och de som har hårdast konkurrens.

Den 17 april är sista ansökningsdagen till höstens utbildningar på universitet och högskolor. Möjligheterna att få arbete är stora inom många yrken där högskoleutbildning krävs. Hälso- och sjukvård, utbildning och it är några områden där det väntas bli särskilt stor efterfrågan, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

– Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och därmed väntas också arbetslösheten öka, men samtidigt finns en stor efterfrågan på framför allt utbildad arbetskraft. En högskoleutbildning ger ofta goda möjligheter på arbetsmarknaden, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i ett uttalande.

Yrken med liten konkurrens om jobben 2026

Ingenjörsyrken

Läkare

Lärare

Mjukvaru- och systemutvecklare

Sjuksköterska

Systemanalytiker och it-arkitekt

Yrken med stor konkurrens om jobben 2026

Banktjänsteman

Fastighetsmäklare

Finansanalytiker och investeringsrådgivare

Fotograf

Informatör, kommunikatör och PR-specialist

Musiker, sångare och kompositör

Observera att listor inte finns på regional nivå.

Pressmeddelande: Här finns jobben efter högskolan