DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

Ökad sjukfrånvaro i statlig sektor

Den största ökningen skedde i kategorin sjukdomsfall på två till fem dagar, som gick från 0,8 till 1,3 procent mellan 2021 och 2022. Arkivbild. Bild: Isabell Höjman/TT

Samhälle (TT)

Den totala sjukfrånvaron bland statligt anställda ökade från 3,4 procent till 3,9 procent mellan 2021 och 2022, rapporterar fackliga tidningen Publikt med hänvisning till ny statistik från Arbetsgivarverket.

Ökningen märks bland både män och kvinnor. För män ökade sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter, och för kvinnor med 0,7 procentenheter.

Bland kvinnliga arbetstagare syntes ökningen tydligast i åldersgrupperna 50-59 samt 60 år eller äldre. Hos männen ökade sjukfrånvaron i alla grupper, men något mer för dem mellan 50 och 59 år.

Ökningen gäller för alla verksamheter med ett undantag, samhällsskydd och rättsskipning. Där skedde i stället en minskning med 0,64 procentenheter under 2022.