JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Influencers ska locka unga kvinnor till techbranschen

Elin Häggberg driver sajten Teknifik. Foto: Teknifik

Fortfarande är bristen på kvinnor stor inom it och tech. Elin Häggberg och tre andra kvinnliga influencers ska i en ny satsning locka fler unga kvinnor till branschen.

I rapporten ”Unga kvinnor och tech” konstateras att bristen på kvinnor inom tech är fortsatt stor. Endast sju procent av de tillfrågade kvinnorna arbetar inom tech idag. Genom att dela ut stipendium för techutbildningar och samarbeta med kvinnliga förebilder hoppas internetleverantören Bredband2 kunna bidra till att fler kvinnor vill satsa på en framtid inom tech.

Profilerna som engageras är Sofia Dalén, Eleonora Svanberg, Elin Häggberg (känd under namnet Teknifik) och Zorba Asplund.

”Många kvinnor har fortfarande svårt att se hur deras intressen och personligheter skulle passa med tech- och it-branschen...Teknikyrken är inte svårare än andra yrken”, skriver Elin Häggberg i ett inlägg på Teknifik.se.

Pressmeddelande: Influencers ska locka unga kvinnor till techbranschen

Teknifik: Det behövs fler kvinnliga förebilder inom tech – nu kan du bli en!