ARBETSKRAFTSINVANDRING

Nya siffror: Så viktig är arbetskraftsinvandringen för Sverige

”Regeringen behöver ta krafttag för att få ned handläggningstiderna, förbättra expertskatten och underlätta processerna för att få arbetstillstånd”, säger Caspian Rehbinder. Bild: Bengt Säll

En ny analys från IKEM visar att arbetskraftsinvandringen bidrog med 45 miljarder kronor till Sveriges BNP och 15 miljarder kronor i skatteintäkter år 2022. ”Såväl industrin som Sverige skulle tjäna på en fördubblad arbetskraftsinvandring”, säger Caspian Rehbinder på IKEM.

Arbetskraftsinvandringen är avgörande för den kunskapsintensiva industrins kompetensförsörjning, skriver IKEM i ett pressmeddelande. I en analys som organisationen har gjort framgår att den nuvarande arbets­krafts­invandringen bidrar med 45 miljarder kronor till samhälls­ekonomin i förädlings­värde och 15 miljarder kronor i skatteintäkter. Den största delen av bidraget kommer från industrinära yrken.

– Civilingenjörer, tekniker och systemutvecklare bidrar med störst samhällsekonomiskt värde till svensk ekonomi. IKEM:s medlemsföretag är kunskapsintensiva och dessa tre yrkesgrupper utgör merparten av företagens internationella rekryteringar. Såväl industrin som Sverige skulle tjäna på en fördubblad arbetskraftsinvandring, säger Caspian Rehbinder, som har gjort analysen och är arbetsmarknadsansvarig på IKEM, i pressmeddelandet.

IKEM har tidigare begärt att regeringen ska fördubbla arbetskraftsinvandringen. Orsaken är den stora kompetensbrist som råder i Sverige, inte minst bland Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, som behöver rekrytera 100 000 personer med högskoleutbildning senast år 2030.

– Det är glädjande att arbetskraftsinvandringen bidrar med stora värden till ekonomin, men det behöver göras mycket mer för att stärka Sveriges attraktivitet. Regeringen behöver ta krafttag för att få ned handläggningstiderna, förbättra expertskatten och underlätta processerna för att få arbetstillstånd, säger Caspian Rehbinder.

Pressmeddelande: Ny analys från IKEM: Arbetskraftsinvandring central för svensk ekonomi och industrins omställning