DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Kraftig ökning av tjejer på fordonsprogram

Den stora efterfrågan på personal är en nyckelfråga att lösa om transportsektorn ska bli den katalysator för omställning som alla vill se, enligt säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen. Bild: Transportföretagen

Under innevarande läsår studerar 3 223 tjejer på fordons- och transportprogrammet. Det är en ökning med 214 elever från läsåret, visar färsk statistik från Skolverket, enligt Transportföretagen.

Dessutom har antalet antagna elever till programmet ökat med 32 procent jämfört med 2017/18. Numera är drygt var fjärde elev (23,5 procent) på fordons- och transportprogrammet tjejer.

– Branschens arbete för att attrahera sökande ur hela befolkningen har gett resultat. Det kommer ha en stor betydelse när det kommer till att lösa kompetensutmaningen. Vi på Transportföretagen kommer fortsätta arbetet med att stärka jämställdheten i branschen, bland annat i form av vårt initiativ Framfart, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Kraftig ökning av antalet tjejer på fordons- och transportprogrammet