KOMPETENSKRISEN

Ny studie: Så kan kvinnor lösa kompetenskrisen

Bild: Getty Images/McKinsey

Kompetensbristen i Europa skulle kunna lösas genom att fler kvinnor valde att jobba inom tech. Det visar en ny studie från McKinsey. Studien föreslår fyra åtgärder för att techbranschen ska kunna attrahera och behålla kvinnliga medarbetare.

Det kommer att saknas fyra miljoner medarbetare inom tech i europeiska företag år 2027. Men behovet skulle tillgodoses om andelen kvinnor inom tech fördubblades, enligt en studie från McKinsey. Studien visar att BNP i EU-länderna då skulle öka med mellan 260 och 600 miljarder euro.

– Europa har utmaningar med kompetensbrist som i sin tur hotar konkurrenskraften. Fler kvinnor i techbranschen är en lösning på problemet, men för att det ska bli verklighet krävs förändring på flera fronter. Bland annat måste europeiska företag göra aktiva satsningar på att investera i och attrahera fler kvinnor med techkompetens, säger Elina Mäkelä, Associate på McKinsey i Helsingfors och en av studiens medförfattare, i ett pressmeddelande.

Studien föreslår åtgärder som skulle kunna lösa bristen på kvinnor inom tech. Det handlar bland annat om lansera initiativ som gör att fler kvinnor lyckas i techbranschen och om tidigare insatser för att få kvinnor att fullfölja utbildningar.

Pressmeddelande: Kvinnor kan lösa Europas brist på techkompetens