DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Jacke i TN-intervju: Så tar Sverige ledartröjan efter krisen

Bild: Sören Andersson

Det som behövs för att få fart på Sverige efter pandemin är fler investeringar, menar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en TN-intervju. ”Vi måste undanröja så många osäkerhetsmoment som möjligt. Då kan vi inte ha diskussioner om skattehöjningar på företagande och jobb”, säger han.

Coronakrisen har pågått i över ett år och vissa branscher kämpar fortfarande febrilt för sin överlevnad. Samtidigt börjar allt fler ekonomiska bedömare prata om en ljusning.

– En sak som vi har lärt oss är att inte ta ut några segrar i förskott, men det känns verkligen som att det är ett ljus i tunneln nu och att det inte är tåget som kommer, säger Jan-Olof Jacke i en längre intervju med Tidningen Näringslivet.

Rejäla utmaningar

Samtidigt står Sverige inför rejäla utmaningar, inte minst när det gäller arbetslösheten. Enligt nya beräkningar från Svenskt Näringslivs ekonomer är utanförskapet nu så stort att cirka 800 000 personer på heltid är borta från arbetsmarknaden. Den totala kostnaden för detta är drygt 270 miljarder kronor per år. Tacklas den utmaningen på fel sätt kommer långtidsarbetslösheten att bita sig fast på höga nivåer och bli Sveriges riktigt stora samhällsutmaning under många år framöver, konstaterar Jan-Olof Jacke. Gapet i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda växer.

– Det är naturligtvis väldigt oroande. De som stod utanför redan innan krisen har nu fått ytterligare grupper människor emellan sig och arbetsmarknaden. Risken för att långtidsarbetslösheten biter sig fast är betydande, säger han.

Att få in människor i arbete är det absolut viktigaste just nu, menar Jan-Olof Jacke. Förutom att utanförskap är förknippat med stora mänskliga påfrestningar för de som drabbas, så kan det i nästa steg även göra det svårt att finansiera nödvändiga satsningar i välfärden. Problemet innebär enorma kostnader i flera led, förklarar han.

– Steg ett är att få igång de sektorer som har varit otroligt hårt drabbade i över ett år nu. Besöksnäringen och tjänstesektorerna är oerhört viktiga för att adressera arbetslöshetssiffrorna, det är där som många av instegsjobben finns, säger han.

Måste undanröja hinder

Företagen vill anställa trots det senaste årets pandemi, visar nya undersökningar från Svenskt Näringsliv. Däremot ser företagarna ett flertal hinder som gör att de inte vågar ta steget. Det handlar om regelkrångel, brist på rätt arbetskraft och framför allt höga löneskatter.

– Vi måste undanröja så många osäkerhetsmoment som möjligt. Då kan vi inte ha diskussioner om skattehöjningar på företagande och jobb, säger han och syftar på utspel som har gjorts inom politiken på senare tid.

Häromdagen var finansminister Magdalena Andersson ute och hävdade att Sverige har internationellt låga kapitalskatter. I SvD hintade hon om att ”vi kommer att se en våg av ökade kapitalskatter”. Jan-Olof Jacke anser att både tajmingen och påståendena är helt fel.

– Det är olyckligt att vi får den typen av diskussioner. Istället borde det handla om hur vi skapar så goda förutsättningar som möjligt för investeringar, som i sin tur kan skapa möjligheter till anställningar. Det är en mycket viktigare diskussion för att vi ska klara de satsningar på välfärden som vi faktiskt behöver, säger han.

Måste få kakan att växa

Först och främst har vi redan höga kapitalskatter i Sverige jämfört med andra länder, konstaterar han precis som Timbro gjorde i en rapport häromdagen som visar att de svenska kapitalskatterna ligger i OECD-toppen.

– Vi är dock överens om att gapet mellan kapitalskatter och inkomstskatter är för stort, men det beror ju på att inkomstskatterna är för höga, inte att kapitalskatterna är för låga, säger Jan-Olof Jacke.

Magdalena Andersson argumenterar för att stora satsningar på infrastruktur, välfärd och klimatomställningen kräver mer skatteintäkter.

– Jag delar den uppfattningen, men vägen dit handlar inte om högre skattesatser utan om att få tillväxt i ekonomin så att det beskattningsbara underlaget blir större, säger han.

– På 20 år har skattetrycket gått från 48 till 43 procent och under samma period har skatteintäkterna ökat med 500 miljarder kronor i reala termer. Det går ju inte att säga att det är en perfekt korrelation, men det är onekligen så att det finns ett samband. Att få kakan att växa är det bästa vi kan göra för att säkra möjligheterna till stora investeringar, säger han.

Ser unika möjligheter

Trots utmaningarna ser Jan-Olof Jacke unika möjligheter i det turbulenta krisläget, som till och med kan vara större än annars. Sverige kan ta ledartröjan på flera områden och stärka konkurrenskraften mot andra länder när vändningen kommer. Men då gäller det att ”grabba tag” i möjligheterna och inte prata om höga skatter och bygga in ytterligare osäkerheter för företag, anställningar och investeringar.

– Det är banalt, men måste upprepas, säger han.

Det krävs ett batteri av åtgärder för att mota arbetslösheten och öppna för viktiga satsningar och reformer. Utanförskapet måste angripas från flera flanker, menar han.

– Men det är uppenbart att kostnaden för att anställa i Sverige är ett problem. Många upplever arbetsgivaravgifterna som ett stort hinder. Vi har ju en allmän löneavgift som består till över en tredjedel av ren skatt på arbete. Vi har länge pratat om etableringsjobben, ingångslöner, det finns ingen ”silverbullet” som löser allt, säger han.

Svenska företag långt framme

Jan-Olof Jacke återkommer till att Sverige har bra förutsättningar, inte minst när det gäller klimatomställningen. Svenska företag ligger långt framme och har chansen att rycka ifrån.

– Jag hör i stort sett inga som bara ser bördan i det här längre, utan man ser möjligheter. Exporterande företag ser möjliga konkurrensfördelar snarare än hinder. Det gäller att vi drar nytta av den goda teknikutveckling som vi faktiskt ser, säger han.

Det viktigaste för att inte bromsa utvecklingen är att inte skapa lokala svenska regler som hindrar företagen från att göra klimatnytta internationellt. Koldioxidutsläppen förstår inte var den svenska landsgränsen går, betonar han.

– Då blir det olyckligt när vi har specifika svenska regler, som i vissa fall kan vara av mer plakatkaraktär än att ge riktig miljöeffekt, säger han.

– Jag ser gärna utmanande regelverk, men på stora ekonomiska zoner, minst på EU-nivå. Då är jag övertygad om att svenska företag klarar sig utmärkt i konkurrensen och kan bidra ordentligt till klimatomställningen, fortsätter han.

Står inför ett vägskäl

Jan-Olof Jacke återkommer till att ett bra investeringsklimat i Sverige är helt avgörande för att stärka konkurrenskraften och springa snabbare än andra länder efter coronakrisen. Och då pratar han inte bara om skatter, utan om regelverk, tillståndsgivning och nödvändig infrastruktur för att stora klimatsatsningar ska bli av. I norr pågår just nu en industri- och klimatrevolution.

– Vi måste klara försörjningen av fossilfri el i hela landet. Vi måste ha el när den behövs, där den behövs och då behövs bättre överföringshastigheter och minst halverade tillståndstider, säger han.

Coronakrisen är inte över och Sverige riskerar att få brottas med rejäla utmaningar framöver. Om långtidsarbetslösheten biter sig fast är det förknippat med enorma kostnader som kan lägga sig som en våt filt över investeringar som ska lyfta Sverige ur krisen. Enligt Jan-Olof Jacke står vi inför ett vägskäl.

– Gör vi rätt saker nu skapar vi konkurrensfördelar som gör att vi i förlängningen kan finansiera vår välfärd och göra avgörande nytta för klimatet. Gör vi fel saker blir det jobbigt, säger han.