ARBETSKRAFTSINVANDRING

Därför kan en hemresa stoppa Bavisiyas svenska karriär – ”Blir instängd”

Techspecialisten Mayur Bavisiya har fått ett arbete på den svenska speljätten Kindred. Men Migrationsverkets hantering och ett nytt regelverk innebär att han tvingas söka arbetstillstånd två gånger på kort tid. Dessutom hindras han och hans fru att hitta en gemensam bostad. Bild: Pressbild

Techspecialisten Mayur Bavisiya hindras besöka familjen i Indien i väntan på beslut från Migrationsverket. Om han reser kan han vid återresan direkt stoppas vid svenska gränsen. I Sverige kan han inte ens gå på gymmet. "Jag känner mig isolerad”, säger han till TN.

Ett av världens största spelbolag är svenskt. Namnet Kindred kanske inte klingar välbekant, men dess varumärken, Unibet och Maria Casino, har desto fler stött på.

Börsnoterade Kindred är också en jobbmotor. Med 2 000 anställda över hela världen har företaget ett konstant behov av att fylla på med personer med djupa kunskaper inom it i de egna leden.

Totalt i koncernen arbetar 1 000 personer på techsidan. För fem år sedan var siffran cirka 500. Techhubben finns i Stockholm där 450 jobbar totalt varav 350 inom tech.

– Vi växer snabbt. Vi behöver växa med totalt cirka 200 personer under nästa år på tech-sidan sammanlagt på alla våra kontor. Sedan tillkommer ersättningsrekryteringen. Totalt har vi ett behov på mellan 350–500 under 2023, säger Johan Engberg, som är tech employee experience lead på Kindred.

När kompetensen inte finns i Sverige letar Kindred, precis som de flesta andra techföretag, efter experter utomlands, ofta utanför EU.

Mayur Bavisiya, specialist på Java-programmering, kommer från Indien. Han fick ett erbjudande från Kindred i april.

Den byrå som hjälpte till vid arbetstillståndsansökan, Nordic Relocation Group, är certifierad av Migrationsverket, vilket ska garantera snabba besked. Nu har den gräddfilen, som förut innebar beslut efter tio dagar, förvandlats till en snigelfil med beslut efter upp till fyra månader, vilket TN har berättat om i flera artiklar.

”När jag ansökte efter ett personnummer blev jag chockad.”

I Mayur Bavisyas fall tog det drygt tre månader för Migrationsverket att bevilja ett sexmånaders arbetstillstånd. Under perioden kunde han inte åka till Sverige för att påbörja sitt arbete.

Efter beskedet, och väl på plats i Sverige, kunde Mayur Bavisya påbörja sin anställning i september. Nu var han tvungen att ge sig i kast med steg två i Krångelsverige: ordna ett svenskt personnummer. Det är en förutsättning för att till exempel öppna ett bankkonto, skaffa bank-ID och få en egen bostad. (Ett bank-id kräver ett bankkonto som i sin tur kräver ett personnummer eller ett så kallat samordningsnummer).

Det är i det läget du hamnar i klorna på Skatteverket.

– När jag ansökte efter ett personnummer blev jag chockad; eftersom jag hade ett sex månaders långt arbetstillstånd kunde jag inte få ett personnummer. Skatteverket sa att jag skulle söka ett samordningsnummer i stället. Jag sökte efter det och efter flera veckors väntetid fick jag det häromveckan, säger Mayur Bavisiya.

Han får stöd av arbetsgivaren

När han i nästa steg skulle ordna sitt bankkonto fick han beskedet från banken att det ändå skulle dröja till januari-februari. För Mayur Bavisiya betyder det att han måste vänta på den nya bostaden.

– Kindred stöder mig i allt detta, men nu bor jag hos mina vänner och delar bostad med dem eftersom jag inte kan skaffa en egen lägenhet utan ett personnummer, säger Mayur Bavisiya.

Samtidigt har han kort tid på sig att ordna med en förlängning av sitt sex månader långa arbetstillstånd som går ut i slutet av januari. Anledningen till att han inte har fått ett längre tillstånd än så är att nya regler i utlänningslagen tar fasta på att de flesta tillsvidarekontrakt har en sexmånaders provanställning. Därmed kan inte arbetstillståndet bli längre trots att arbetsgivaren ofta lovar en tillsvidareanställning.

Den förnyade ansökan skapar merarbete och ännu mer byråkrati. När arbetskraftsinvandraren inte har ett personnummer blir det ännu svårare.

Migrationsverket vill till exempel ha dokumentation för gällande försäkringar, vilket kräver personnummer och därför andra omständliga lösningar. Kindred tvingas se till att försäkringsbolaget manuellt skriver dokumentation som intygar att en person omfattas av de försäkringarna som arbetsgivaren har angett är en del av anställningen.

Upplever stor osäkerhet

Det kan ta mellan sex och tolv månader att få ett förnyat arbetstillstånd och under tiden blir Mayur Bavisiya fastlåst i Sverige. Om han lämnar landet kan han under återresan stoppas vid svenska gränsen med motiveringen att han saknar arbetstillstånd.

– Jag upplever stor osäkerhet, definitivt, men det som jag tycker är jobbigast är att jag blir instängd i Sverige. Jag kan inte åka hem för att träffa min familj, säger Mayur Bavisiya.

Anna Alfheim, Global HR Business Partner på Kindred, menar att de långa handläggningstiderna på Migrationsverket är ett problem, men hon har ändå viss förståelse för att myndigheten påverkas av faktorer som den inte råder över.

Däremot är hon desto mer kritisk mot att reglerna ofta ändras och regelverket som började gälla den 1 juni. Sedan i somras har ett 30-tal rekryteringar bromsats på grund av de nya reglerna som också gäller retroaktivt och därför drabbar bland andra Mayur Bavisiya.

– De nya reglerna som innebär att Migrationsverket bara ger arbetstillstånd i sex månader först skapar otroligt mycket merarbete, säger hon och påpekar att det skapar stor oro och stress hos de arbetskraftsinvandrare som söker sig till Kindred.

"Upplevelsen från vår sida är att de inte förstår vad de frågar efter när de ändrar reglerna”.

Anna Alfheim upplever att Migrationsverket inte förstår hur allvarliga konsekvenserna kan bli för den enskilda individen och arbetsgivaren. Ett exempel på trögheten hos myndigheten är att det från i somras även krävdes en signatur i bläck när anställningskontrakt skickades in till myndigheten. Det var en stor förändring och krävde nya rutiner på Kindred.

Efter omfattande kritik backade Migrationsverket; det skulle trots allt räcka med en digital signatur.

– Upplevelsen från vår sida är att de inte förstår vad de frågar efter när de ändrar reglerna, säger Anna Alfheim.

I tidigare TN-artiklar har Migrationsverket hänvisat till den nya lagstiftningen som förklaring till att ärenden drar ut på tiden. Tusentals ärenden som var klara att avgöras behövde kompletteras.

”I sådana fall kunde inte beslut fattas direkt. Arbetsgivarna behövde först skicka in de dokument som nu krävdes utifrån den nya lagstiftningen”, skrev Migrationsverkets presstjänst när företagen Telescope Services och Nexer Group nyligen vittnade om den långa handläggningstiden.

Känner sig isolerad

Konsekvenserna för Kindred är stora när arbetskraftsinvandrare fastnar i byråkratin. Eftersom kompetensbehovet omöjligt kan lösas genom att rekrytera svenskar – kompetenskrisen inom tech är omvittnad och ett stort problem – tvingas Kindred överväga andra lösningar.

– På grund av förändringarna i Migrationsverkets regler för arbetskraftsinvandring så blir det svårare att rekrytera personer till Sverige. Vi tvingas därför att titta på att rekrytera till våra kontor utanför Sverige, säger Johan Engberg.

Även Mayur Bavisiyas fru har rest till Sverige och hoppas på en nystart i karriären. Men också hon har fått problem på grund av svårigheten att skaffa ett personnummer.

Mayur Bavisiya är frustrerad:

– Jag känner mig isolerad. Jag gick till ett gym i närheten av där jag bor, men även de frågade efter ett personnummer för att jag skulle få ett medlemskap. Det är bara ett litet exempel på hur isolerad jag blir och hur svårt det är för en utlänning att starta ett liv här, säger han.

Mayur Bavisiya hade sett fram emot flytten, inte minst för att Sverige erbjuder en bra balans mellan jobb och privatliv. Ett jobb på Kindred, en av de stora aktörerna på spelmarknaden, var också lockande.

”Det är inte klokt”

Mayur Bavisiya hade ingen aning om att han skulle mötas av en vägg av byråkrati.

– Det finns alltid nya regler som ska implementeras i systemet, det kan jag förstå. Men Migrationsverket måste vara medvetet om att det kan slå hårt mot dem som flyttar hit. Om man tar exemplet med regeln som gör att man inte kan resa hem för att träffa familjen så kan den påverka hela karriären och livssituationen för en enskild individ, säger han.

Anna Alfheim håller med.

– Det är inte klokt. Det är inte ett hållbart arbetssätt för någon, inte för Migrationsverket, inte för arbetsgivaren och inte för den enskilda individen, säger hon.

Mayurs tidslinje

April. Mayur Bavisiya accepterar jobberbjudandet och första ansökan skickas in till Migrationsverket.

Juni. Kindred får veta från Nordic Relocation Group (Kindreds samarbetspartner I Migrationsfrågor) att företaget måste skicka in ytterligare dokumentation med handskriven signatur, eftersom myndigheten har ändrat reglerna. Kindred tillhandahåller dokumentationen omedelbart.

Juli. Arbetstillstånd beviljat, men endast för sex månader i stället för två år, eftersom de nya reglerna har tagits i bruk och appliceras även på denna ansökan.

September. Anställningen startar

November. Kindred initerar en ansökan om förlängning av arbetstillståndet efter den initiala sexmånadersperioden, endast efter två månaders anställning. Samordningsnummer mottaget