AVTALSRÖRELSE

Analys: Därför ska vi inte lita på den svaga kronan

Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen och Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna. Bild: Pressbild

I en rapport från Industriekonomerna framgår det att Sverige har högre arbetskostnadsökningstakt än konkurrentländerna.

”En av slutsatserna i rapporten är att ökningstakten för arbetskraftskostnaderna inom tillverkningsindustrin i Sverige varit något högre än i flera viktiga konkurrentländer under en längre period”, skriver Robert Tenselius, ekonom och expert på energi på Teknikföretagen, Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, och Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna. Det är Robert Tenselius som har författat rapporten.

Analysen i rapporten visar att den svenska kostnadsnivån 2021 låg något under den i Västeuropa men över den i Euroområdet. En svagare krona har räddat oss under 2022, men det går inte att räkna med att så blir fallet framöver:

”Även om det svenska kostnadsläget i dagsläget inte framstår som alarmerande högt skulle en rejäl appreciering av växelkursen snabbt förändra spelplanen för industrin i Sverige och försämra konkurrensförutsättningarna”, skriver ekonomerna som menar att det inte är hållbart att basera löneökningar på tillfälliga växelkursförändringar eller en successivt försvagad krona.

Analys: ”Det är inte hållbart att låta växelkursförändringar kompensera för en högre arbetskostnadsökningstakt i Sverige än i konkurrentländerna”