AVTALSRÖRELSE

Byggföretagen: ”Återhållsamma lönekrav en förutsättning”

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Byggföretagen. Bild: Pressbild

Byggbranschen drabbas väldigt hårt av det ekonomiska läget och därför kräver Byggföretagen nu återhållsamma lönekrav: ”Det är en förutsättning”, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

Byggföretagen inleder avtalsrörelsen i skuggan av en kraftig inbromsning i bygginvesteringarna. Kostnadsökningar, stigande räntor och fortsatt osäkerhet kring cementförsörjningen plågar företagen och enligt Byggföretagens senaste konjunkturprognos krymper bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar med nästan tio procent under 2023.

Sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen spås dessutom minska med drygt 22 000 personer.

– De kommande åren blir lågkonjunktursår, säger Mats Åkerlind i ett pressmeddelande.

Därför är det nu viktigt att det blir en ansvarsfull avtalsrörelse med återhållsamma lönekrav så att sysselsättningen kan tryggas, menar han.

Dessutom handlar det om att värna märket.

– Den här krisen har kommit mycket snabbare än andra kriser. Vi måste ta ansvar för att nivån som fastställs i Industriavtalet även hålls inom bygg. Branschen behöver också hitta flexiblare lösningar för mobilitet och utbildning, säger han.

I veckan publicerade facken inom industrin sina lönekrav om ökningar på 4,4 procent. Detta är inte rimligt, menar Mats Åkerlind.

– Det är mycket högre än det brukar vara. Byggföretagen utgår från att det kommer att förhandlas ner och att vi hittar en lösning, säger han till TN.