REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Många kommuner missnöjda med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen får kritik av Sveriges kommuner och regioner för sin lokala närvaro. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Arbetsmarknad (TT)

Under 2019 stängde Arbetsförmedlingen över 100 kontor i landet - med löfte om att ha fortsatt lokal närvaro.

Nu visar en ny rapport att flera kommuner är missnöjda.

Endast omkring var femte kommun anser att Arbetsförmedlingens närvaro är ändamålsenlig för att ge arbetssökande i kommunen stöd. Bara varannan kommun tycker att det finns en lösning för detta, enligt intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rapport.

– Vi ser tyvärr ingen större förändring när det gäller hur arbetsförmedlingens arbete utvecklas. Särskilt när det gäller gruppen som står långt från arbetsmarknaden, säger Monica Sonde, som är avdelningschef på SKR.

Under 2019 stängdes 126 av myndighetens kontor. Sedan dess har Arbetsförmedlingen lovat att ha en ändamålsenlig närvaro - där digitala lösningar varit en lösning.

– Den som står långt från arbetsmarknaden behöver veta hur man kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen. För många i den gruppen fungerar det inte alltid med digitala lösningar, säger Sonde.

Hela 93 procent av kommunerna menar även att de utför jobb, som Arbetsförmedlingen borde göra. Det kan handla om att stötta arbetssökande med inskrivning och aktivitetsrapportering. Det har även blivit vanligare att kommuner tvingas skjutsa arbetssökande till Arbetsförmedlingen på andra orter.

Problem med enskilda individer

Många kommuner upplever även att samverkan kring nyanlända eller de som står långt från arbetsmarknaden brister. Här uppgav endast var fjärde kommun att Arbetsförmedlingens resurser är tillräckliga för samverkan.

– Man behöver hitta samverkan mellan kommuner och arbetsförmedlingen. Både före, under och efter. Kommunerna har kontakt med de enskilda arbetslösa och de vet även också var efterfrågan finns, säger Sonde.

Arbetsförmedlingen har fått kritik av SKR tidigare, bland annat att myndigheten inte har ansetts uppfylla flera delar av sitt uppdrag. Under 2020 uppgav bara två av fem kommuner att Arbetsförmedlingen har säkerställt sin lokala närvaro.

Arbetsförmedlingen håller dock inte med. Myndigheten menar att kritiken i årets rapport också är en fråga som handlar om förväntningar och resurser.

Jobbar med samverkansmodell

– Rapporten lyfter även kommuner med fungerande närvaro. Men Arbetsförmedlingen har haft stora neddragningar som märks och kommunerna har ett tufft läge. Vi har fler idag som står långt ifrån arbetsmarknadsmarknaden och det tar tid för dem, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Trots att myndigheten inte håller med om kritiken menar Mindhammar att en del kommuner har upplevt en sämre kontorsnärvaro som en effekt av de stora neddragningarna 2019.

Arbetsförmedlingen jobbar nu med lokal samverkan med kommunerna och har nu tagit fram en ny samverkansmodell tillsammans med SKR för att lösa problemet.

– Ska Arbetsförmedlingen göra mer måste det finansieras, säger Maria Mindhammar.

Martin Nilsson/TT

Fakta

Sedan 2019 har SKR skickat ut en årlig enkät till kommunerna för att följa hur arbetet med arbetsmarknadspolitikens omläggning fungerar här och nu.

I årets rapport uppger endast 12 procent av kommunerna att Arbetsförmedlingen i hög eller mycket hög utsträckning uppfyller sitt uppdrag.

10 procent ansåg att myndigheten har tillräckliga resurser att ge stöd till nyanlända i etableringsprogrammet.

37 procent av kommunerna ansåg att Arbetsförmedlingens resurser är tillräckliga för att åstadkomma strategisk samverkan med kommunen.