DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Kraftig minskning av uppsagda i välfärden

Lärare, handläggare och personliga assistenter är några av de yrkesgrupper med flest uppsagda, visar statistik från Omställningsfonden. Arkivbild. Bild: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT

Arbete (TT)

Uppsägningar inom välfärden på grund av arbetsbrist minskade kraftigt under 2022 jämfört med i fjol, visar nya statistik.

Under årets tre första kvartal har 393 medarbetare sagts upp inom välfärdssektorn på grund av arbetsbrist, visar en kartläggning från Omställningsfonden. Samma period förra året sades 857 personer upp.

"Med tanke på kompetensbristen som välfärden kämpar med är det glädjande att uppsägningarna minskar", säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden, i ett pressmeddelande.

Lärare, personliga assistenter och fordonsförare är några av de yrkesgrupper med flest uppsagda.

"Trenden med sjunkande uppsägningar är tydlig inom de flesta yrkeskategorier, men i viss mån kommer det alltid att finnas ett behov av att anpassa verksamheter utifrån nya förutsättningar och behov", fortsätter Eva Wikström.

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för "omställning inom välfärden", mer specifikt i regioner, kommuner och kommunala bolag. I uppdraget ingår att arbeta förebyggande med kompetensutveckling, men också att stötta medarbetare i välfärden som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.