DET NYA ARBETSLIVET

Pandemin gjorde företag bättre på arbetsmiljö

Bild: Roald, Berit

Pandemin gjorde att arbetsmiljön blev allt viktigare på många arbetsplatser, enligt en undersökning från arbetsmiljöorganisationen Prevent.

I undersökningen deltog 1 000 chefer och skyddsombud. Åtta av tio anser att arbetsmiljöarbetet har högre prioritet än innan pandemin.

– Chefer och skyddsombud har helt enkelt snabbt behövt anpassa arbetsmiljöarbetet under pandemin. För en del har det betytt större noggrannhet och säkerhet på arbetsplatsen eftersom det funnits en smittrisk. Andra företag har behövt organisera arbetet på ett nytt sätt eftersom medarbetarna jobbat hemifrån, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent, i en kommentar.

Pressmeddelande: Pandemin satte fokus på arbetsmiljön