JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Allt fler kvinnor i mansdominerade branscher

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Andelen kvinnor ökar i de mansdominerade branscherna och andelen män ökar i de kvinnodominerade branscherna, skriver DN.

Läget ser olika ut beroende på vilken bransch som avses. Men under de senaste fem åren har en ökning av andelen kvinnor ökat i flera branscher, enligt Nyckeltalsinstitutet.

– Vi går mot ökad andel kvinnor, även om det går långsamt, säger analytikern och civilekonomen Anders Johrén från Nyckeltalsinstitutet till DN.

Att det trots allt är en skev fördelning tror Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstiutet, delvis kan ha med skoltiden att göra.

– Vi ser när vi arbetar med arbetsgivarorganisationerna att redan i skolåldern föds ett intresse och en dröm som gör att man redan där väljer segregerat. Tjejer går en väg, och killar går en annan, säger hon till tidningen.

DN: Andelen kvinnor ökar i mansdominerade branscher - men det går långsamt