ELKRISEN

Anrika företagets elkostnader blev för höga – nu varslas 40 personer

”Det är extremt tunga besked att behöva lämna”, säger Rottneros vd Lennart Eberleh efter att företaget meddelat att de behöver varsla en dryg tredjedel av alla medarbetare som en följd av de höga energipriserna. Bild: Pressbild, Adam Ihse/TT

Rottneros bruk tvingas avveckla produktionen av slipmassa och varsla 40 personer, en dryg tredjedel av alla medarbetare. ”Det är en konsekvens av den energipolitik som har förts”, säger vd Lennart Eberleh.

– Det är tungt, sa Rottneros vd Lennart Eberleh på en pressträff under tisdagen.

Beskedet som det anrika pappersmassabruket i Värmland har gett är alltså att företaget tvingas avveckla produktionen av slipmassa i Rottneros Bruk och varsla 40 personer. Förutsättningarna för en långsiktig lönsamhet saknas, konstaterar företaget.

”Att elprisutvecklingen har gått från 30 öre per kilowattimme år 2016 till två, ibland tre, kronor idag är en starkt bidragande orsak.”

– Sliplinjen är en av två produktionslinjer för mekanisk massa. Den producerar massa för skriv- och tryckpapper – ett segment som är under konstant nedgång, säger Lennart Eberleh.

Men att efterfrågan på papper minskar är inte den enda förklaringen till att Rottneros nu tvingas avveckla verksamheten.

– Att elprisutvecklingen har gått från 30 öre per kilowattimme år 2016 till två, ibland tre, kronor idag är en starkt bidragande orsak.

Rottneros vd Lennart Eberleh visar upp en graf som tydligt beskriver hur elpriserna har ökat.

Enligt Lennart Eberleh fanns liknande planer på avveckling för tio år sedan, men då räddades verksamheten. Det tror han inte är möjligt idag.

– Elpriserna har nått nya höjder sedan dess, säger han.

Rottneros bruk har idag 110 anställda. 40 av dem, det vill säga en dryg tredjedel av alla medarbetare, varslas alltså nu om uppsägning.

– Det är extremt tunga besked att behöva lämna när vi inte ser en lönsamhet, säger Lennart Eberleh och fortsätter:

– Det är en konsekvens av den energipolitik som har förts.

Men vad som borde göras energipolitiskt i stället vill han inte kommentera.

– Jag lämnar till de politiska beslutsfattarna att agera.

Fackliga förhandlingar

Rottneros Bruk går nu in i fackliga förhandlingar.

– När de är avslutade vet vi hur bruket kommer att se ut i framtiden, säger Lennart Eberleh.

– Vi har också varskott Arbetsförmedlingen för att se vilka lösningar vi kan komma överens om i samförstånd. Dessutom har vi säkrat upp företagshälsan. De drabbade personerna vet vem de kan vända sig till i den här svåra stunden.

Att behöva varsla en så stor andel av medarbetarna är tungt för Lennart Eberleh personligen.

– Det är en sorgesam dag. Jag känner många här och bor i närheten. Det är extremt smärtsamt, men nödvändigt för att kunna utveckla verksamheten på Rottneros.

”Allvarligt läge”

Även Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten menar att det är en tung dag.

– Svensk industri befinner sig i ett allvarligt läge, säger han.

”Svensk industri befinner sig i ett allvarligt läge”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten. Bild: Sören Andersson

Han konstaterar att det dramatiska läget på elmarknaden är det som har tvingat Rottneros till den yttersta konsekvensen att varsla medarbetare.

– Nu ser vi konsekvenserna av bristerna i energiförsörjningen, att den driver bort svenska jobb.

Han menar att det är bråttom att hitta en lösning på problemen.

– Politikerna måste högprioritera energiförsörjningen nu, säger Per Hidesten.