REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Regeringen upprepar krav på fler AF-kontor

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) upprepar sitt krav på att arbetsförmedlingen ska öppna fler kontor i landet, egna eller tillsammans med andra myndigheter. Bild: Magnus Andersson

Ekonomi (TT)

Det duger inte, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) för ett halvår sedan om Arbetsförmedlingens reträtt från delar av landet. Nu upprepar hon kravet på AF att vara på plats på fler orter.

– Ja, jag vill se fler kontor, antingen egna kontor eller tillsammans med andra myndigheter, säger Eva Nordmark på en pressträff där hon redovisar nya uppdrag till myndigheten.

Arbetsförmedlingen har dock inga omedelbara planer på nya, egna kontor.

Inga planer

– Vi har i dagsläget inga nya planer för att öppna kontor, det är något som ständigt behöver bedömas utifrån hur uppdraget ser ut och tilldelningen av resurser, säger Emil Johansson, chef för enheten Utbilda och samverka, på myndigheten.

Han säger AF:s närvaro inte hänger enbart på om det finns ett kontor att gå till på en ort eller en skylt med förmedlingens namn. Myndigheten kan ha bra kunskap om arbetssökande, arbetsgivare som söker personal och lokala förutsättningar ändå.

– Vi kan ge ett jättebra stöd även om vi inte alltid är där fysiskt, säger Johansson.

Pandemin och dess restriktioner har dock, enligt Johansson, gjort det svårare att vara på plats och ha fysiska möten. När myndigheten halverade antalet kontor i landet åren 2019 och 2020 skrevs avtal med kommuner om lokaler hos dem för att förmedla jobb och stöd där. Men det har, på grund av restriktionerna, inte kommit igång som det var tänkt, enligt myndigheten.

Bli tydligare

Regeringens nya instruktion för arbetsförmedlingen ska göra uppdraget tydligare. Mer kraft ska läggas på att samverka med kommuner för att arbetslösa ska kunna få jobb. Och matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande ska bli bättre. Kommunerna ska också kunna ersättning från förmedlingen för tjänster.

Det framgår av flera beslut som regeringen fattade i slutet av juni.

Enligt Nordmark måste arbetsförmedlingen fungera bättre, inte minst i förhållande till de långtidsarbetslösa och funktionshindrade. Det har varit några tuffa år, och en ryckighet i arbetsförmedlingens styrning, framhåller hon och tillägger att nu och efter valet är det dags att vända utvecklingen.

– Vi behöver en tydligare politisk stabilitet, och skapa långsiktighet.

Hon vill att arbetsförmedlingen ska finnas på fler platser, antingen med egna kontor eller samverkan med kommunerna.

– Det är helt uppenbart att människor oavsett var man bor i landet har behov av att möta arbetsförmedlingen. Och det är också viktigt att arbetsgivare får stöd (läs: att hitta personal), säger Nordmark.

Lars Larsson/TT

Johanna Cederblad/TT