ARBETSMARKNADEN I EUROPA

Arbetslösheten i Sverige ökar mer än EU-snittet

Sverige är bland de länder som sett en kraftigare ökning av arbetslösheten till följd av coronakrisen, enligt Ekonomifakta.

Den genomsnittliga arbetslösheten i EU ökade för första gången på sju år under april år 2020, visar färsk statistik.

Ekonomifakta uppger att arbetslösheten minskade i några utav EU-länderna under april men steg även i några. Genomsnittet för de 27 medlemsländerna låg på 6,2 procent, samma nivå som i mars.

Sverige är bland de länder som sett en kraftigare ökning av arbetslösheten till följd av coronakrisen och återfinns på fjärde plats.

Arbetslöshet - internationellt