DEN SVENSKA INDUSTRIN

Industrin krokar arm – ska stärka position inom arbetsgivarfrågor

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, IKEM.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna har ingått ett strategiskt samarbetsavtal för att stärka positionen inom arbetsgivarfrågor inom industrin, enligt ett pressmeddelande.

Därmed kommer organisationerna kunna stärka bas- och processindustrins position, få större kraft och leverera än mer medlemsnytta.

"Jag är glad att vi i dag kan presentera samarbetet med IKEM i arbetsgivarfrågor. Vår viktigaste uppgift är att gemensamt värna konkurrenskraften och se till att industrin i Sverige inte får kostnadsökningar som den inte kan bära. Vi blir en tydlig röst och part på arbetsgivarsidan för bas- och processindustrin", säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

"Jag se fram emot vårt utökade samarbete som kommer att gynna alla IKEM:s medlemsföretag. Förutom området arbetsgivarservice kommer vi också att samarbeta inför och under de avtalsförhandlingar som kommer efter årsskiftet. Där ska vi nu jobba fram en gemensam plattform", säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Det nya samarbetsavtalet är en utökning av tidigare samarbeten inom administration och kursverksamhet.

Pressmeddelande: Bas- och processindustrin får en starkare röst i arbetsgivarfrågor