Tillväxtverket ska bistå vid varsel och omställning i näringslivet

Bild: Janerik Henriksson/TT

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att bistå regioner och kommuner vid varsel och omställning i näringslivet 2022–2024, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Tillväxtverket ska inom ramen för uppdraget bidra med kunskap, finansiering och nätverk.

– Regioners och kommuners insatser är viktiga såväl vid varsel som vid företagsetableringar och annan omställning. Uppdraget till Tillväxtverket syftar till att stödja dem i deras arbete, men också till att insatser på nationell, regional och lokal nivå kompletterar varandra så att de tillsammans kan bidra till en hållbar regional utveckling i hela landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i pressmeddelandet.

Regeringen: Tillväxtverket ska bistå med insatser vid varsel och omställning