DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Dansk-svensk kritik mot id-kontroller

Id-kontrollerna på Kastrup kan återupptas från och med 8 april. Tre näringslivsorganisationer kritiserar förslaget. Arkivfoto. Bild: Johan Nilsson/TT

Inrikes (TT)

Dansk Industri, Sydsvenska Handelskammaren och Greater Copenhagen kritiserar lagförslaget om att återinföra id-kontroller.

"En dålig idé som kommer att orsaka stor skada", skriver de tre näringslivsorganisationerna i ett gemensamt uttalande.

Lagförslaget har redan kritiserats av flera svenska organisationer som Region Skåne och Svensk Kollektivtrafik. Nu ansluter sig den dansk-svenska näringslivsorganisationstrion Dansk Industri, Sydsvenska Handelskammaren och Greater Copenhagen till kritikerskaran.

"Den nya svenska ID-kontrollen kommer att orsaka stor skada", skriver de i ett pressmeddelande.

Id-kontroller för bland annat tåg över Öresundsbron infördes i samband med den tidigare flyktingkrisen 2015. Det gjordes med stöd av en tillfällig lag som har upphört att gälla.

Regeringen arbetar därför nu med ett lagförslag som ger en möjlighet att åter införa krav på id-kontroller. Den är tänkt att träda i kraft 8 april.

Inte bestämt

Men infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) betonar att man ännu inte tagit ställning till om krav på id-kontroller kommer att behövas då.

Vill vi ha de verktyg vi kan komma att behöva. Om det skulle visa sig vara nödvändigt så vill vi ha ett regelverk framme, säger han.

Det är ett extraordinärt läge så vi kan inte heller utesluta att vi måste använda till exempel detta verktyg.

Om id-kontroller behövs, är det viktigt att trafikbolagen och andra aktörer får tid att förbereda sig, så trafiksituationen blir smidigare än 2015 och 2016, enligt Eneroth.

Om vi skulle hamna där, så är det klart att det handlar både om framförhållning och om operatörernas möjligheter att hitta en väl fungerande samverkan inte minst med danska sidan, säger han.

Allvarlig fara

Lagförslaget, som regeringen arbetar med, ger en möjlighet att vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet införa id-kontroller vid resor med bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från utlandet.

Lagen föreslås vara tidsbegränsad i tre år. Den ger regeringen befogenhet att besluta om en förordning om id-kontroller under maximalt sex månader.

Id-kontrollerna som utfördes 2015-2017 ledde till längre restider, köer och frustration hos många resenärer, speciellt pendlarna. Enligt Sydsvenska Handelskammarens analys från 2016 innebar id-kontrollerna och gränskontrollerna 2015-2016 ett årligt samhällsekonomiskt bortfall på 1,5 miljarder svenska kronor.

"Dra tillbaka förslaget"

Den dansk-svenska trion uppmanar den svenska regeringen att dra tillbaka lagförslaget.

"Tågresorna skulle bli 20 minuter längre, godstransporterna över Öresundsbron störs sannolikt och det skulle innebära stora problem för de över 18 000 danskar och svenskar som arbetar på andra sidan sundet. Samtidigt förhindras utvecklingen av en gemensam och integrerad arbetsmarknad vilket annars skulle kunna leda till en årlig vinst på upp till 2,9 miljarder danska kronor för den svenska och danska ekonomin tillsammans", skriver de i pressmeddelandet.

Greater Copenhagen kan dock tänka sig en viss kontroll av resenärerna.

"Vi rekommenderar att den svenska polisen, om id-kontroller ska göras, genomför kontrollerna på tåget vid Hyllie station utanför Malmö", säger Lars Gaardhøj (S), styrelseledamot i Greater Copenhagen och regionrådsordförande i Region Hovedstaden.

Jan Samuelsson/TT