DET NYA ARBETSLIVET

Volvo Cars: Därför är kontoret bättre än hemmet

Birgitta Söderberg på Volvo Cars, Bo de Besche på Vasakronan och Tina Tropp Jerresand på Nordic Choice Hotels. Bild: Cheng Kwok-Keung, Pressbild

Bara fyra procent av företagen ser hemarbete som framtiden, visar en ny undersökning. På Volvo Cars, Nordic Choice Hotels och Vasakronan har återtåget till kontoren redan börjat. ”För ett år sedan pratade man om kontorsdöd och nu är kontoret viktigare än någonsin”, säger Bo de Besche på Vasakronan till TN.

Distansarbete har av naturliga skäl fått ett uppsving under pandemin och i debatten har det bitvis låtit som att förändringen kan bli permanent. Men nu visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel att majoriteten av företagen är kritiska till hemmet som framtidens arbetsplats.

Av 1 300 företag svarar 72 procent att de på lång sikt kommer att återinföra kontoret som bas. Endast fyra procent tänker erbjuda hemarbete ”i hög utsträckning”. Fler än 60 procent tror dessutom att deras medarbetare föredrar platsarbete framför distansarbete.

”För ett år sedan pratade man om kontorsdöd och nu är kontoret viktigare än någonsin”

Bo de Besche, regionchef på Vasakronan, menar att de arbetslivsförändringar som vi ser idag var på väg redan innan pandemin. Han anser dock att smakprovet på det digitaliserade arbetslivet har gett kontoret en ny och mer uppskattad roll.

– Det har varit en resa under pandemin. För ett år sedan pratade man om kontorsdöd och nu är kontoret viktigare än någonsin, som kulturbärare och för att hitta den gemenskap som man inte har haft när man arbetat hemifrån, säger han till TN.

Han anser även att fysiska möten ger bättre förutsättningar för kreativitet då digitala möten lätt blir för uppgiftsorienterade.

– När man sitter i ett teams-möte diskuterar man bara det man ska prata om, man utvecklar inte frågorna, säger Bo de Besche.

Volvo Cars: ”Vår utgångspunkt är kontoret”

På Volvo Cars var kontoret aldrig helt stängt under pandemin och de som var obundna till produktion fick själva välja om de ville arbeta på plats eller hemifrån. Trots att en mötesinbjudan idag aldrig skickas ut utan en Teams-länk anser Volvo Cars att hemarbete är ett undantag snarare än det nya normala.

Birgitta Söderberg, Head of PX på Volvo Cars. Bild: CHENG KWOK-KEUNG

Birgitta Söderberg, Head of PX på Volvo Cars, säger att den sociala aspekten tenderar att bli ”lösare” med enbart distansarbete. När alla sitter på olika platser går de spontana mötena, och energin de skapar, förlorade.

– Vår utgångspunkt är kontoret. Men beroende på arbetsuppgifter och teamsituation, och efter dialog med chef, kan arbete i viss utsträckning ske på annan plats.

Medarbetarna vill tillbaka

Och även medarbetarna verkar vilja tillbaka till den ”riktiga arbetsplatsen”.

– Nu ser vi att det blir fler och fler kollegor som kommer in till kontoren för varje dag, säger Birgitta Söderberg.

De främsta fördelarna med på plats-jobb handlar om samarbete, problemlösning och relationer, konstaterar hon. Småprat mellan möten, luncher och att kunna stöta på någon i korridorerna ska inte underskattas. Basen bör därför vara på kontoret, även om distansarbete och kortare pendlingstider ibland kan underlätta pusslet.

– Vi är många som är glada åt möjligheten att ha en trygg arbetsplats att gå till och att samtidigt kunna varva det med att ibland arbeta remote, säger hon.

”Det är skönt med rutiner som är lättare att skapa på ett kontor”

Även Nordic Choice Hotels lät anställda bestämma arbetsplats under pandemin. Nu när restriktionerna är borta vill de flesta tillbaka till kontoret, säger Tina Tropp Jerresand, Head of People and Culture.

– De uppskattar känslan av samhörighet och de informella samtalen som sker på plats. Vissa har också uttryckt att det är skönt med rutiner som är lättare att skapa på ett kontor, säger hon.

Tina Tropp Jerresand, Head of People and Culture på Nordic Choice Hotels. Bild: Pressbild

De främsta fördelarna med arbete på plats är att det skapar en stark företagskultur och ökad arbetsglädje, menar hon.

– Vi ska inte heller underskatta ”small talk” vid kaffemaskinen.

Lärdomar av pandemin

Trots att Volvo Cars, Nordic Choice Hotels och Vasakronan har kontoren som utgångspunkt har pandemin öppnat ögonen för nya vägar.

På Volvo Cars skiljer sig flexibiliteten åt beroende på den anställdes roll och arbetsuppgifter. Om chef och kollegor ger grönt ljus kan arbetsplatsen vara flexibel.

– Vi är bra på att gå samman mot gemensamma mål när det blåser runt oss. Många har lärt sig fördelarna med att ibland kunna göra vissa uppgifter från en annan plats än kontoret, säger Birgitta Söderberg.

– Arbetsmiljöfrågan är förstås en utmaning. Vi har ergonomiska och bra arbetsplatser på kontoret men kan inte kontrollera miljön i människors hem, fortsätter hon.

Flexibilitet viktigt

Nordic Choice Hotels tillät redan innan pandemin distansarbete och det finns inga planer på att ändra det framöver. Så länge de anställda har dialog med arbetsledarna är det möjligt att ibland arbeta hemifrån. Den digitala kommunikationen har förbättrats avsevärt under pandemin, menar Tina Tropp Jerresand.

Bo de Besche på Vasakronan. Bild: Pressbild

Bo de Besche på Vasakronan ser positivt på hemarbete om det gynnar företaget. Men på det stora hela är kontoret att föredra.

– Hemmet kan vara en naturlig del av arbetsplatsen men vi tycker nog ändå att det är en mindre del än vad man trodde för ett halvår sedan. Under det senaste halvåret har arbetsplatsen blivit viktigare. För kreativiteten, samhörigheten och en effektivare organisation, säger han.