DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ny studie motbevisar samband mellan yrke och covid-19

Bild: Mostphotos

Yrke har ingen koppling till covid-19 och ökad dödlighet, avslöjar en ny studie. Däremot kan äldre sekundärsmittas av vissa yrken.

När forskare vid Stockholms universitet tog med traditionella socioekonomiska faktorer i studien, såsom inkomst, födelseland och utbildning, fanns inte längre ett samband mellan yrke och ökad dödlighet av covid-19. Däremot kvarstod en ökad risk för äldre som bor tillsammans med personer i leverans- och postservicesektorn.

– En förklaring skulle kunna vara att personer i mer riskfyllda yrken också haft bättre möjlighet till skyddsutrustning. Eller att den svenska befolkningen var mer exponerad för viruset eftersom det svenska samhället inte hade lika hårda restriktioner som många andra länder, säger Sunnee Billingsley, forskare i sociologi vid Stockholms universitets demografiska avdelning.

Pressmeddelande: Yrke inte tydligt kopplat till ökad risk att dö i covid-19