DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Misslyckandet: Hälften fortsatt utan jobb

Sedan 2010 har närmare 200 000 personer deltagit i etableringsprogrammet och fortfarande står hälften av dem utanför arbetsmarknaden, uppger SVT.

Det skulle bli den största projektet för att öka integrationen på arbetsmarknaden. År 2010 tog Arbetsförmedlingen över ansvaret för att nyanlända skulle komma i jobb. I samband med det sjösattes ett etableringsprogram där det sedan dess passerat cirka 200 000 människor.

Men när Arbetsförmedlingen nu analyserar resultatet visar det på ett stort misslyckande: över 100 000 av de som deltagit i programmet står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Allt enligt rapporten som SvT rapporterar om.

– Det är en flopp, det fungerar inte, säger Lilian Tegnander, fullmäktigeledamot i Dorotea.

SVT: Över hälften fortfarande inskrivna hos arbetsförmedlingen