KVINNOR I TEKNIKYRKEN

Därför väljer så få tjejer teknikprogrammet

Varför väljer få tjejer teknikprogrammet på gymnasiet? Det har Teknikföretagen tillsammans med Ungdomsbarometern undersökt, enligt Teknikföretagens medlemstidning t:

Tjejerna är fortfarande i minoritet och utgör knappt två av tio sökande, är att det sprids en felaktig bild av vad teknik innebär. I grunden handlar det om förlegade myter om teknik, tror Sara Kernen, som går i praktikprogrammet Tekniksprånget.

– Om jag som 15-åring fått frågan om jag var teknikintresserad skulle jag antagligen ha svarat nej. För mig var teknik=programmering och kretskort, vilket jag verkligen inte var intresserad av, säger hon.

Enligt Linn Jendeby, som också går på programmet, kan det handla om rätt ordval. Det pratas ofta om att vara tekniskt lagd, men kreativ är mer nära sanningen, menar hon.

– Jag känner igen mig mer i beskrivningen kreativ då det i min värld är en synonym till problemlösning, säger hon.

Ett annat psykologiskt hinder är tron om att matten är svår. Trots att tjejer generellt sett har högre betyg i ämnet, är de oroliga att de inte ska klara av matten.

Men så länge det finns engagemang kommer dessa farhågor att skingras.

– Matten var utan tvekan svårare än i grundskolan, men den var också mycket roligare, säger Sara Kernen.

t: Därför väljer så få tjejer teknikprogrammet