EU:S FRAMTID

Svenskarna blir allt mer EU-vänliga

Bild: Ola Torkelsson / TT /

Svenskarna gillar EU, men vill helst inte ha ett tätare samarbete, visar årets stora SOM-undersökning.

– Trots det här historiskt starka stödet för EU i allmänhet och för EU:s institutioner så finns det egentligen inget stöd för någon mer integration oavsett om det gäller politiskt, ekonomiskt, socialt eller något annat. Det är någon slags status quo som svenskarna vill ha, sade en av rapportförfattarna, Marcus Weissbilder, under ett seminarium, rapporterar EU-portalen.

Svenskarna är mer positiva inom alla områden förutom när det gäller invandringsfrågor (se faktaruta). Färre svenskar är däremot förtjusta över ökad integration överlag, till exempel gillar de inte planerna på en gemensam EU-armé eller idén att EU ska bli ett Europas förenta stater.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför undersökningen.

Svenskar positiva inom nio av tio områden där EU påverkar Sverige

(Balansmåttet visar skillnaden mellan andelen som svarat ”positiv” och ”negativ” på respektive fråga)

  • Miljön (+22)
  • Ekonomin (+18)
  • Sysselsättningen (+22)
  • Den sociala tryggheten (+2)
  • Möjligheten att påverka EU:s utveckling (+6)
  • Brottsbekämpningen (+4)
  • Invandringen (-35)
  • Jordbruket (+9)
  • Jämställdheten mellan män och kvinnor (+9)
  • Den militära säkerheten (+31)

Europaportalen: ”Vi har blivit allt mer positiva till det svenska EU-medlemskapet”