KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Rekordlåg kolkraft i Tyskland – ersätts alltmer av sol- och vind

Bild: Martin Meissner

Elproduktionen från kolkraft är för första gången strax under 20 procent, enligt ny data. En aggressiv utbyggnad av sol- och vindenergi pekas som bakomliggande orsak, rapporterar Teknisk Ukeblad.

Den senaste halvårsrapporten från det tyska Fraunhofer-institutet, baserad på data från ENTSO-E (det europeiska nätverket för TSO), visar att elproduktionen från "hårt kol" minskade medan den från vindkraft ökade.

Forskningsinstitutet menar på utbyggnaden av sol- och vind kombinerat med fördelaktiga bidrog till minskningen i kolanvändning. Under perioden 2013–2022 ökade solkraftproduktionen med 77,3 procent, långt över EU-genomsnittet.

Ny Teknik: Rekord för stora kolutsläpparen: El från kolkraft under 20 procent