FRIHANDELNS FRAMTID

IMF-topp: Världsekonomin på randen till ett kallt krig

Gita Gopinath, IMF:s förste vice verkställande direktör. Bild: Jose Luis Magana

Framväxten av regionala maktblock och ökad isolering i världsekonomin bäddar för ett nytt kallt krig, varnar Gita Gopinath, IMF:s förste vice verkställande direktör, enligt The Guardian.

Världsekonomin gradvisa fragmentering till regionala maktblock, främst centrerat kring USA och Kina och förstärkt av Rysslands invasion av Ukraina, riskerar att utradera tusentals miljarder av globalt BNP.

En utveckling som riskerar att utplåna de framgångar som har gjorts sen Sovjetunionens kollaps.

– Även om det inte finns några tecken på en bred reträtt från globaliseringen, framträder skiljelinjer när den geoekonomiska fragmenteringen alltmer blir en realitet. Om fragmenteringen fördjupas kan vi hamna i ett nytt kallt krig, säger hon.

Gita Gopinath manar länder att så mycket som möjligt samarbeta kring gemensamma ekonomiska prioriteringar.

The Guardian: World economy on brink of ‘cold war two’, IMF official warns