AI OCH AUTOMATISERING

Först i världen: EU-länderna överens om AI-regler

Carme Artigas, Spaniens statssekreterare för digitalisering och artificiell intelligens, var en av dem som var med och förhandlade fram de nya reglerna i EU:s AI Act. Bild: Pressbild

Ju större potentiell skada, desto tuffare restriktioner. Så kan EU-ländernas nya överenskommelse om gemensamma AI-regler sammanfattas. Reglerna är världens första i sitt slag, skriver Europeiska rådet i ett pressmeddelande.

Efter 36 timmars förhandlande har EU landat i åtskilliga gemensamma regler för användning av artificiell intelligens, AI. Det handlar om förbyggande regler för att förhindra att AI används på ett skadligt sätt, men också om hur AI får användas av exempelvis rättsväsendet. Under de kommande veckorna ska de nya lagarna formuleras mer i detalj.

Förhandlingarna har hanterats av ministerrådet, EU-parlamentet och experter från EU-kommissionen. Ambitionen har varit att reglera AI utifrån principen att ju större skada användandet kan orsaka, desto striktare måste reglerna vara, skriver Europeiska rådet i ett pressmeddelande.

EU:s nya AI-paket, som går under namnet Artificial Intelligence Act, rapporteras vara den första regleringen i sitt slag i världen. Förhoppningen är att fler ska välja att ta efter.

European Council: Artificial intelligence act: Council and Parliament strike a deal on the first rules for AI in the world