KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Solcellsvågen belastar det danska elsystemet

Bild: Mads Claus Rasmussen

Molnighet och effektvariationer från solcellerna skapar problem för försörjningssäkerheten i det danska elsystemet. Samtidigt finns planer på att bygga ännu större solcellsparker, skriver NyTeknik.

– Om du hade frågat mig för tre år sedan hade jag sagt att vi skulle kunna hantera mycket solenergi. I Danmark har vi ju haft solceller på hustaken i många år. Men nu vet jag bättre, säger Klaus Winther till tidningen.

Den snabba utvidgningen av solcellsparker på 300 MW i Danmark sätter allt större press på elsystemet. Under dagar med växlande molnighet sker stora svängningar i transmissionsnätet som solcellsparkerna är direkt anslutna till. Som exempel liknar visas produktionskurvan för 31 augusti ut som ett EKG för en person med allvarlig infarkt på grund av många moln den dagen.

Ovanpå det finns planer på att bygga anläggningar på 600 MW, vilket blir problematiskt att hantera med dagens styrsystem, menar Klaus Winther.

– Men man måste erkänna att det innebär tekniska problem, säger han.

NyTeknik: Enorma solcellsparker skapar problem i Danmarks elnät